Január 2017

Dobrý deň,

dostáva sa k Vám prvé číslo Kaleidoskopu v roku 2017, na úvod sa zameriame na prvý mesiac v roku, január. Vedeli ste, že v krajinách východnej Európy bol považovaný za mesiac vlka? Nielen toto, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí sa dozviete. Veríme, že naplníme Vaše očakávania a úlohy budú príjemným spestrením pre žiakov. Čo bude o mesiac? Napoviem len, že Kaleidoskop bude trošku „ubečaný“

Biológia - Kosti lebky

Január sa v Čechách nazýva leden – mesiac ľadu, býva najchladnejším obdobím. Aby sme zamedzili ochoreniam a poraneniam, treba sa proti zime chrániť. Vedeli ste, že najviac tepla z tela uniká z hlavy? Podľa výpočtov odborníkov až 30 %. V našom pracovnom liste sme sa zamerali na hlavu, konkrétne jednotlivé lebečné kosti. Poznáte ich?

Tematický celok:

 • Časti ľudského tela

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Poznať základnú stavbu a funkcie lebky človeka.

Stiahnite si dokument

Fyzika - dverí

Vedeli ste o tom, že január je pomenovaný podľa Jána, ktorý bol rímskym bohom dverí a brán? Presne z tohto dôvodu sme si pre vás pripravili dva príklady zamerané na „fyziku dverí“. Skúste ich vyriešiť, nie sú zložité.

Tematický celok:

 • Sila. Páka.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Prezentovať výsledky pozorovania.
 • Skúmanie sily a využitie páky.

Stiahnite si dokument

Chémia - Aby sa žalúdok cítil lepšie...

Počas vianočných sviatkov a osláv Nového roka dostáva naše trávenie poriadne zabrať. Preto práve v tomto období častejšie siahame po liekoch, ktoré nám pomôžu upraviť trávenie. Pripravili sme si pre vás experiment, ktorý vám objasní mechanizmus účinku antacíd.

Tematický celok:

 • Kyseliny a zásady

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok.
 • Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
 • Vedieť používať ochranné pomôcky.
 • Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi.
 • Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich.
 • Zaznamenať výsledok pokusu.

Stiahnite si dokument

Matematika - Január

Január je prvým mesiacom v Gregoriánskom kalendári, jeho prvý deň sa nazýva Nový rok. V nárečiach ho pomenovali ako veľký sečeň alebo sečeň alebo ľaden, z dôvodu chladného mrazivého počasia. V pracovnom liste sme si pre Vás pripravili graf ilustrujúci počasie posledných dní. Čo sa z neho dozviete? 

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy.
 • Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta.
 • Vedieť čítať údaje z tabuľky.
 • Analyzovať text slovnej úlohy a diagnostikovať dané hľadané údaje potrebné na riešenie úlohy.
 • Vedieť porovnávať a usporadúvať podľa predpisu (zostupne, vzostupne).

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Hlava

Názov mesiaca január pochádza z mena rímskeho boha Jána, boha dverí a brán, začiatku a konca. Na zobrazeniach mala jeho hlava dve tváre, jedna hľadela do minulosti a druhá do budúcnosti. Pripravili sme si pre vás pracovný list, kde si upevníte vedomosti o častiach hlavy – časti tela. Hlava z pracovného listu má samozrejme len jednu tvár.

Tematický celok:

 • Ľudské telo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť, z akých častí sa skladá hlava človeka.

Stiahnite si dokument