Učitelia sa musia stále vzdelávať, nie však pre peniaze

30.12.2016
Škola a rodina

Učitelia sa musia stále vzdelávať, nie však za peniaze, ale preto, že chcú.

Pre agentúru SITA to uviedla predsedníčka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková, ktorá tak reagovala na plánované zmeny v kontinuálnom vzdelávaní podľa Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Petáková hovorí, že ponuka na vzdelávanie učiteľov by mala byť kombinovaná pre kolektívy školy, pre jednotlivcov či predmetové školenia. "Veľmi chýbajú praktické školenia so simulovanými situáciami zo školského prostredia. Napríklad na komunikáciu medzi učiteľom a žiakom, učiteľom a rodičom a učiteľmi navzájom, na riešenie konfliktov a podobne," tvrdí Petáková. Súčasný systém kontinuálneho vzdelávania, ktoré je naviazané na kreditové príplatky Petáková pred rokmi pomenovala „kreditovou turistikou“. "Vtedy bolo veľa negatívnych reakcií na toto pomenovanie a časom sa ukázalo, že je to realita. Je úplne prirodzené, že ak Vám legislatíva umožní zvýšenie platu, tak to urobíte," hovorí Petáková s tým, že myšlienka pravidelného vzdelávania učiteľov a získavania vedomostí a zručností sa zvrhla na získavanie kreditov pre peniaze. Ministerstvo školstva v októbri predložilo na odbornú diskusiu ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré sa týkajú regionálneho školstva. Cieľom je predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov. Tím poradcov ministra školstva ponúkol na odbornú diskusiu ciele, ktoré rámcujú novú podobu vzdelávania do budúcna. Jedným z cieľov je aj novo koncipované kontinuálne vzdelávanie ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa. Experti, ktorí reformný dokument pripravovali, rovnako navrhujú, aby kontinuálne vzdelávanie nebolo prepojené s finančným odmeňovaním prostredníctvom kreditových príplatkov, a aby tak nebola dominantnou motiváciou vzdelávania akumulácia kreditov pre prilepšenie k platu.

Zdroj:Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte