ČASOPIS Friendship POMÁHA UČITEĽOM I ŠTUDENTOM

21.04.2017
Škola a rodina

Stredoškolskí učitelia anglického jazyka to naozaj nemajú ľahké. Zápasia s časovou dotáciou, ktorá im mnohokrát nedovoľuje využívať kreatívne metódy výučby. Zápasia s nedostatkom inšpirácie, nevyhnutnej k úspešnému sprostredkovaniu vedomostí a zlepšovaniu jazykových kompetencií.

Zápasia so slabou, alebo dokonca s nulovou motiváciou študentov vzdelávať sa.

Navyše, zápasia s tlakom za týchto podmienok doviesť svojich študentov k úspešnej maturite.

Časopis Friendship už päťdesiat rokov ponúka učiteľom aj študentom pomocnú ruku. Množstvo pestrých krátkych článkov a súťaží je tematicky blízke cieľovej skupine čitateľov. Cielene pripravuje študentov na prvú veľkú skúšku ich jazykovej vybavenosti – maturitu. Čitatelia nielen dostávajú informácie v cudzom jazyku z oblastí, ktoré sú im známe alebo sú spoločensky aktuálne, ale majú možnosť vďaka doplňujúcim úlohám, otázkam a testom priamo reagovať na prečítaný text, a tak si precvičiť a upevniť jazykové zručnosti.

Okrem kontaktu prostredníctvom písaného textu vychádza časopis Friendship v ústrety učiteľom aj organizovaním odborných seminárov a otvorených hodín, kde sa vyučujúci dostávajú priamo k metódam a praktickým ukážkam toho, ako efektívne využívať časopis na bežnej hodine.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na  www.flp.sk alebo na www.facebook.com/casopisfriendship

Tešíme sa aj na vás!

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte