OTÁZKA MESIACA - Máj 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca apríl:

Kedy vstúpil do platnosti nový ŠVP pre materské školy? 1.september 2016​​

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou aprílovej Otázky mesiaca sa stáva Martina Bábyová. Blahoželáme!

Pripravená je už otázka na máj, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na máj

Kedy sa bude konať medzinárodná konferencia Raabe pod názvom "Učiteľ nie je Google 5"?

  • 7. – 8. júna 2018 v Senci
  • 14. – 15. júna 2018 v Senci
  • 7. – 8. júna 2018 v Bratislave
  • 14. – 15. júna 2018 v Bratislave

Výhra na máj: 

Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy

Sumár povinností pri riadení školy v personálnej, ekonomickej a finančnej oblasti. Základný štartovací balíček vedomostí pre riaditeľa školy.

Popis

Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, by mal mať na pamäti, že škola je aj zamestnávateľ. Riaditeľ školy tak pri preberaní školy nepreberie zodpovednosť len za pedagogickú dokumentáciu a výchovno-vzdelávací proces, ale aj za ľudí/zamestnancov, pre ktorých sa stane zamestnávateľom.Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, by mal mať na pamäti, že škola je aj zamestnávateľ. Riaditeľ školy tak pri preberaní školy nepreberie zodpovednosť len za pedagogickú dokumentáciu a výchovno-vzdelávací proces, ale aj za ľudí/zamestnancov, pre ktorých sa stane zamestnávateľom.

Riaditeľ školy musí poznať základné zásady a aspoň základné ustanovenia zákonov z oblasti personalistiky a ekonomiky pre správnu prevádzku školy. Brožúra je súhrnom týchto základných zákonov a ich aplikácii v praxi školy. Prináša základy personálneho a ekonomického fungovania školy. Je to základný štartovací balíček vedomostí pre nového riaditeľa školy.

 

Odpovedajte

Kedy sa bude konať medzinárodná konferencia Raabe pod názvom "Učiteľ nie je Google5"?

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.