V ŠPÚ sa rokovalo o podmienkach experimentálneho overovania programu Teach for Slovakia

14.03.2017
Legislatíva

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali zástupcovia programu Teach for Slovakia v podmienkach experimentálneho overovania projektu v prostredí škôl na Slovensku.

Cieľom overovania by malo byť potvrdenie úrovne kvality vzdelávacieho programu, ktorého zámerom je dosiahnuť na Slovensku systémové a štrukturálne zmeny podporujúce reálnu rovnosť detí a mladých ľudí v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu bez ohľadu na sociálne a ekonomické zázemie.

„ŠPÚ podporuje vzdelávacie programy, ktoré sledujú rovnosť šancí pri získavaní vzdelania, aby všetky deti mali šancu uspieť nielen v škole, ale prostredníctvom kvalitného vzdelania aj v ďalšom živote,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po skončení rokovania.

Predmetom experimentálneho overovania bude metodicko-didaktická kvalita osobnostného a profesionálneho rozvojového programu Teach for Slovakia, ktorý je slovenskou adaptáciou programu Teach for All, aplikovanou v takmer dvoch desiatkach základných škôl na Slovensku. V centre pozornosti skúmania pedagogického procesu na vybraných školách bude kvalita sociálneho prostredia, rozvoj personálnych a sociálnych zručností žiakov a ich akademický rast a úspešnosť vo vzdelávacom procese.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte