Nové vedenie rezortu bilancuje svoju činnosť

28.03.2018
Legislatíva

Zásadné opatrenia v oblasti čerpania eurofondov, príprava Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, významné legislatívne zmeny v oblasti regionálneho, predovšetkým odborného školstva, navýšenie prostriedkov na učebnice a asistentov učiteľa, dofinancovanie Agentúry na podporu výskumu a vývoja – to sú len niektoré z úloh, ktoré sa podarilo naplniť ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej po nástupe do funkcie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ide o úlohy, realizácia ktorých vyplynula z aktuálneho diania, ale aj ciele, ktoré boli  zadefinované v Programovom vyhlásení vlády SR. Záväzky stanovené v tomto dokumente ministerstvo školstva postupne a systematicky napĺňa. Do dnešného dňa bolo v rámci PVV splnených 7 úloh, 87 je v plnení, 12 sa zatiaľ neplní a 13 úloh je v štádiu prípravy.

Obnoviť dôveru Európskej komisie voči Slovenskej republike v operačnom programe Výskum a inovácie bolo prvým očakávaným a zároveň dôležitým krokom nastupujúcej ministerky. Po vymenovaní do úradu absolvovala niekoľko pracovných ciest do Bruselu, kde vyjednávala so zástupcami EK o plynulom pokračovaní čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Riešilo sa predovšetkým zablokovanie výzvy Dlhodobý strategický výskum (DSV) či nariadenie vykonania kontrol na viacerých úrovniach v rámci oboch výziev (okrem spomínanej DSV aj v rámci výzvy Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK). Za posledný polrok MŠVVaŠ SR v spolupráci s Výskumnou agentúrou intenzívne pracovalo na komplexnej zmene systému podpory výskumu a vývoja z OP Výskum a inovácie tak, aby nové vyhlásené výzvy a všetky procesy v nich boli maximálne transparentné a aby boli do budúcna príkladom dobrej praxe. V tomto zmysle bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré smerujú k vyhláseniu výziev podľa nových pravidiel reflektujúcich v plnej miere aj doterajšie kontrolné zistenia.  

Pod vedením novej ministerky sa pripravili zmeny v regionálnom školstve, a to prostredníctvom noviel dvoch zásadných zákonov, ktorými bol školský zákon (spravodlivejšie financovanie školských klubov detí, dočasné zavedenie výnimky pre BA kraj v prípade prijímania žiakov na 8-ročné gymnáziá, elektronická triedna kniha), ako aj zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Novela tohto zákona sa v súčasnosti nachádza v legislatívnom procese a prináša podporu duálneho vzdelávania, podporné opatrenia pre vstup zamestnávateľov i škôl do procesu duálneho vzdelávania, zlepšenie kariérového poradenstva a pod. Okrem toho naďalej pokračujú rokovania ohľadom zvýšenia platov učiteľov a odborných zamestnancov školstva. Cieľom je zabezpečiť toto zvýšenie nie od januára 2019, ako hovorí PVV, ale už skôr - od septembra tohto roka.

Pomôcť školám zlepšiť situáciu v prípade nedostatku učebníc, ako aj chýbajúcich asistentov učiteľa, bolo tiež veľkou snahou pre novonastupujúcu ministerku školstva. Výsledkom intenzívnych rokovaní s Ministerstvom financií SR bolo navýšenie prostriedkov na tento účel v prípade učebníc o 4 mil. eur v roku 2017, v roku 2018 až o 5 miliónov eur a na asistentov učiteľa o 8 mil. eur.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte