Kapitola MŠVVaŠ má na budúci rok navrhované výdavky 1,36 miliardy eur

06.10.2017
Legislatíva

Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes zverejnilo ministerstvo financií.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR má v návrhu rozpočtu na rok 2018 naplánované výdavky vo výške 1,36 miliardy eur, ktoré sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 nižšie o 69,8 milióna eur alebo 4,87 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes zverejnilo ministerstvo financií.

Osobné výdavky rozpočtované na budúci rok v sume 21 miliónov eur medziročne rastú o 830.000 eur, teda o 4,10 percent, najmä z dôvodu zapracovania dopočtu štvorpercentnej valorizácie platov nepedagogických zamestnancov z tohto roku a šesťpercentnej valorizácie platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra.

Bežné transfery rozpočtované v návrhu v sume 1,11 miliardy eur predstavujú medziročný nárast o 70 miliónov eur, teda o 6,7 percent. Ovplyvnený je zapracovaním dopočtu valorizácie platov pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva v pôsobnosti vyšších územných celkov a verejných vysokých škôl a pedagogických a odborných zamestnancov a vysokoškolských učiteľov.

V náraste výdavkov v rámci bežných transferov sú zapracované výdavky na projekty vedy a výskumu financované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja v sume 12 miliónov eur a na financovanie športu v sume 10,55 milióna eur. 

Kapitálové výdavky kapitoly sú rozpočtované v sume 86,2 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 20 miliónov eur. Dôvodom je zvýšenie výdavkov na projekt Národného futbalového štadióna vo výške 52,5 milióna eur. Z celkového objemu je 7,95 milióna eur určených ako kapitálový transfer pre verejné vysoké školy.

Prostriedky EÚ zo štrukturálnych fondov vrátane prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu medziročne klesajú o 124 miliónov eur, teda o 65 percent.

Zdroj: skolskyservis.teraz.sk

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte