Vedomat - kľúč k učeniu

Vedomat
Dátum: 
06.11.2017 - 10.11.2017
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Školenie pedagógov
Pozvať priateľov
 • Info
 • Prihláška
 • Harmonogram
 • Softvér
 • Partneri
 • Tešia sa na vás

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozýva na bezplatné školenie

pre učiteľov matematiky na druhom stupni ZŠ
a v príslušných ročníkoch osemročného gymnázia

s názvom

vedomat_orange.png

CIEĽ

Predstavenie a priblíženie práce s prvým softvérom na adaptívne učenie na Slovensku, ktorý prispôsobuje úlohy jednotlivým žiakom podľa úrovne ich znalostí a schopností.

PREČO

Pri tradičnej forme výučby sa učiteľ nedokáže venovať všetkým žiakom súčasne. Na pomoc však prichádza Vedomat, ktorý je založený na princípoch adaptívneho učenia. Prispôsobuje úlohy jednotlivým žiakom podľa ich schopností, čo zvyšuje motiváciu žiakov, efektivitu výučby a umožňuje učiteľovi venovať sa žiakom, ktorí ho potrebujú, zatiaľ čo šikovnejší žiaci napredujú svojím tempom. Na školení sa dozviete, ako jednoducho sa dá s Vedomatom pracovať a čo prináša žiakom, ale aj učiteľom.

Všetci účastníci školenia si budú môcť vyskúšať so žiakmi Vedomat na jeden mesiac zdarma. 

ZÍSKATE ODPOVEDE NA OTÁZKY:

 • Čo znamená, že je softvér založený na princípoch adaptívneho učenia?
 • Aké výhody prináša učiteľovi?
 • Ako pomáha žiakom pri výučbe?
 • Ako sa s ním pracuje?
 • Ako zadávať domáce úlohy?
 • Ako kontrolovať prácu žiakov?
 •  A mnohé iné!

OBSAH ŠKOLENIA

 • Teoretické poznatky o výhodách zakomponovania prvkov adaptívneho učenia do tradičnej formy výučby.
 • Predstavenie softvéru Vedomat.
 • Práca s Vedomatom na počítačoch.
 • Diskusia na tému možností využívania Vedomatu.

MIESTO A ČAS:

Vyberte si z možných termínov TU. Prihláste sa čo najskôr, kapacity miestností sú obmedzené! 

CENA:

0 EUR - školenia sú bezplatné (+ získate možnosť vyskúšať si Vedomat so žiakmi na mesiac zdarma)

TRVANIE ŠKOLENIA:

60 minút

>> CHCEM SA PRIHLÁSIŤ <<

MESTO DÁTUM DEŇ ČAS ŠKOLA ADRESA KAPACITA MIESTNOSTI
Bratislava 06.11 2017 pondelok 09:00 UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Mlynská dolina F1, Bratislava, Pavilón informatiky (vstup cez pavilón matematiky), miestnosť IH6 20
Trnava 06.11.2017 pondelok 13:00 ZŠ Jána Bottu 27 Ul. Jána Bottu 27, Trnava 22
Trenčín 07.11.2017 utorok 09:00 ZŠ Veľkomoravská 12 Veľkomoravská 12, Trenčín 24
Žilina 07.11.2017 utorok 13:00 ZŠ Martinská Martinská 20, 010 08 Žilina obsadené
Ružomberok 08.11.2017 streda 09:00 ZŠ Sládkovičova Sládkovičova 10, Ružomberok 17
Poprad 08.11.2017 streda 12:30 ZŠ Tajovského Tajovského ulica 2764/17, Poprad 20
Prešov 09.11.2017 štvrtok 09:00 ZŠ Šmeralova Prešov Šmeralova 25, Prešov 25
Košice 09.11.2017 štvrtok 12:00 ZŠ Staničná 13 Staničná 13, Košice obsadené
Banská Bystrica 10.11.2017 piatok 08:30 ZŠ Trieda SNP 20 Trieda SNP 20, Banská Bystrica 24
Nitra 10.11.2017 piatok 12:00 ZŠ Škultétyho Škultétyho ul.1, Nitra 22
MESTO DÁTUM DEŇ ČAS ŠKOLA ADRESA KAPACITA MIESTNOSTI
Bratislava 06.11 2017 pondelok 09:00 UK Bratislava, Fakulta
matematiky, fyziky
a informatiky
Mlynská dolina F1, Bratislava,
Pavilón informatiky (vstup cez pavilón matematiky),
miestnosť IH6
20
Trnava 06.11.2017 pondelok 13:00 ZŠ Jána Bottu 27 Ul. Jána Bottu 27, Trnava 22
Trenčín 07.11.2017 utorok 09:00 ZŠ Veľkomoravská 12 Veľkomoravská 12, Trenčín 24
Žilina 07.11.2017 utorok 13:00 ZŠ Martinská Martinská 20, 010 08 Žilina obsadené
Ružomberok 08.11.2017 streda 09:00 ZŠ Sládkovičova Sládkovičova 10, Ružomberok 17
Poprad 08.11.2017 streda 12:30 ZŠ Tajovského Tajovského ulica 2764/17, Poprad 20
Prešov 09.11.2017 štvrtok 09:00 ZŠ Šmeralova Prešov Šmeralova 25, Prešov 25
Košice 09.11.2017 štvrtok 12:00 ZŠ Staničná 13 Staničná 13, Košice obsadené
Banská Bystrica 10.11.2017 piatok 08:30 ZŠ Trieda SNP 20 Trieda SNP 20, Banská Bystrica 24
Nitra 10.11.2017 piatok 12:00 ZŠ Škultétyho Škultétyho ul.1, Nitra 22

 • Medzinárodné skúsenosti potvrdzujú, že učenie s Vedomatom je efektívne, žiaci sú motivovaní a učitelia sú spokojní.
 • Softvér je založený na metóde adaptívneho učenia. Na metóde, ktorá prináša riešenie pre každého žiaka, bez ohľadu na jeho schopnosti a možnosti.
 • Obsah je momentálne dostupný pre matematiku na II. stupni základných škôl a na príslušných ročníkoch osemročného gymnázia.
 • Odborným garantom je Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave.

www.vedomat.sk

Bezplatné školenia Vedomat organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s podporou škôl, v ktorých sa školenie uskutoční.

Za poskytnutie priestorov na školenie ďakujeme:

 • ZŠ Jána Bottu 27, Ul. Jána Bottu 27, Trnava
 • ZŠ Veľkomoravská 12, Veľkomoravská 12, Trenčín
 • ZŠ Martinská, Martinská 20, 010 08 Žilina 
 • ZŠ Sládkovičova, Sládkovičova 10, Ružomberok
 • ZŠ Tajovského, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
 • ZŠ Šmeralova Prešov Šmeralova 25, Prešov
 • ZŠ Staničná 13, Staničná 13, Košice
 • ZŠ Trieda SNP 20, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
 • ZŠ Škultétyho, Škultétyho ul.1, Nitra

Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A. - vedúca autorského tímu, ktorý pracoval na obsahu softvéru Vedomat (Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, Univerzita Komenského Bratislava)

JUDr. Monika Fegyveres Oravskávedúca koordinátorka projektu Vedomat (RAABE Slovensko)

Mgr. Dominika Bírová - koordinátorka projektu Vedomat (RAABE Slovensko)

Ing. Róbert Chudýmarketingový koordinátor projektu Vedomat (RAABE Slovensko)