ŽLTÁ LINKA

Odborník na telefóne vám poskytne okamžité odpovede na otázky z oblasti školstva, ktoré vás trápia.

dutkova_800-2.jpg

Mgr. Katarína Dutková

Odborníčka v oblasti riadenia škôl

Absolventka Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici pre I. a II. cyklus škôl. Od roku 1969 pracovala v školstve, ako učiteľka, neskôr ako zástupkyňa riaditeľa školy. Vo funkcii riaditeľky školy základnej školy pôsobila v rokoch 1989 – 2004. Do roku 2012 pracovala ako školská inšpektorka v Štátnej školskej inšpekcii. Je zakladajúcou členkou Združenia samosprávnych škôl Slovenska a autorkou článkov a externou editorkou odborných publikácií v odbornom nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Získala certifikát Univerzity Severná IOWA za absolvovanie študijného programu Vedenie a riadenie v školstve, organizovaný projektom Orava v Slovenskej republike, certifikát Britskej rady pre riaditeľov škôl – Zvyšovanie štandardu výučby a učenia 1 a kvalifikáciu „manažér“ za prácu v inovačnom vzdelávacom programe Integrované tematické vyučovanie, získané od Asociácie S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku.

zlta_linka_banner_800.jpg