Žiakov čaká aj v tomto školskom roku viacero testovaní

02.09.2016
Vzdelávanie a výchova

Žiakov v základných školách čaká aj v školskom roku 2016/2017 Testovanie 5 a Testovanie 9. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční v novembri na vybraných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Školám má poskytnúť spätnú väzbu o pripravenosti žiakov na prechod na druhý vzdelávací stupeň a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Ministerstvo školstva o tom informovalo v pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2016/2017.

 

Testovanie deviatakov okrem žiakov s mentálnym postihnutím je naplánované na 5. apríla 2017. Žiakov otestujú z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prípadne maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín sa uskutoční 20. apríla. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe z druhého stupňa, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, čo môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži tiež ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.
Žiakov v stredných školách čaká tradične maturitná skúška. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude od 14. do 17. marca. Prvý deň žiaci absolvujú skúšky v predmetoch slovenský jazyk a literatúra či slovenský jazyk a slovenská literatúra. Ďalší deň ich bude čakať cudzí jazyk, o deň neskôr matematika. Na záver absolvujú niektorí žiaci skúšku z predmetu maďarský jazyk a literatúra prípadne ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční od 4. do 7. apríla. Príslušné odbory školstva okresného úradu v sídle kraja určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti od 22. mája do 9. júna 2017.
Ako tiež informuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na svojej internetovej stránke, 29. novembra by mali zverejniť Medzinárodnú a Krátku správu o výsledkoch štúdie TIMSS 2015 z pohľadu SR. Štúdia sa pritom zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied žiakov štvrtého ročníka ZŠ. Následne 6. decembra by mali zverejniť aj Medzinárodnú a Krátku správy o výsledkoch PISA 2015 z pohľadu SR. PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ pritom zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce.

Zdroj: SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte