V Bratislave predstavili Správu o mládeži 2018

22.06.2018
Vzdelávanie a výchova

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová otvorila vo štvrtok v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu 2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018. Cieľom konferencie je predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje, aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Podujatie organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbor mládeže MŠVVaŠ SR.

Konferencia vytvára priestor na diskusiu odborníkov z rôznych oblastí dotýkajúcich sa života mladých ľudí a tvorbu návrhov aktivít a opatrení vedúcich k naplneniu cieľov vytýčených v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 v polčase jej plnenia.Výstupy z konferencie budú zároveň slúžiť ako podklady pre tvorbu Akčného plánu na roky 2019 – 2020, nakoľko zakrátko sa spustí prípravná fázy jeho tvorby.

„Máme naozaj dobrú štruktúru mládežníckych organizácií, do aktivít ktorých sa môžu mladí ľudia zapojiť. Je dôležité, aby sa zapájali, pretože tieto organizácie ich posúvajú kompetenčne, posúvajú ich k tvorivosti, iniciatívnosti a k občianskej participácii,“konštatovala ministerka školstva Martina Lubyová.

Počas prvého dňa konferencie odborníci v deviatich sekciách informovali o kľúčových zisteniach zo Správy o mládeži 2018 a aktuálnom stave života mladých ľudí na Slovensku. Účastníci konferencie sú rozdelení do pracovných sekcií, ktoré kopírujú témy Stratégie SR pre mládež 2014 – 2020 (Vzdelávanie, Zamestnanosť, Tvorivosť a podnikavosť, Participácia a Štruktúrovaný dialóg, Mládež a Svet, Zdravie a zdravý životný štýl, Inklúzia, Dobrovoľníctvo mládeže, Práca s mládežou). Každý z účastníkov má možnosť pracovať v dvoch sekciách podľa svojho záujmu a profesijnej orientácie.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte