Už ste vyskúšali webináre pre učiteľov?

28.01.2021
Vzdelávanie a výchova

Úvod februára bude opäť patriť učiteľským webinárom. Na prvý týždeň si odborné nakladateľstvo RAABE a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA spoločne pripravili štyri témy. Ktorú z nich si vyberiete?

Pokračovať budeme v téme stresu a jeho zvládania, hovoriť budeme o prvouke pre tých najmenších školákov, nezabudneme ani na predškolákov a rozvoj ich školskej zrelosti, a aby sme nevynechali ani druhostupniarov – povenujeme sa biológii a bádateľským aktivitám. Dokážete ich realizovať aj online?

Na jednotlivé webináre sa môžete prihlásiť nižšie.

 

ČESKÝ WEBINÁR: JAK ZVLÁDAT STRES ZA POMOCI ÚSMEVU A SMÍCHU – 2. DÍL

Tipy, jak žít veseleji a umět se smát

Dátum: 1. február 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: MUDr. Karel Nešpor, CSc., známý český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog

Obsah webinára:

Chcete být klidnější, lépe komunikovat a uvolnit se?  Chcete vést veselejší život? Chcete se častěji usmívat? Chcete vnést do svého života více pohody?

Pokud jste odpověděli aspoň jednou ano, tak pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, který se zaměřuje na praktické tipy, jak zvládnout každodenní stres a ukáže vám konkrétní způsoby a poradí, jak ve svém životě využívat úsměv a smích nejen jako prevenci profesionálního stresu. Více na toto téma najdete knize „Úsměv a smích u pomáhajících profesí“.

Webinářem vás provede známý český psychiatr, publicista, pedagog a emeritní primář MUDr. Karel Nešpor CSc., který je autorem několika desítek odborných a populárně naučných knih a řady odborných článků o léčení návykových nemocí, józe, relaxaci, zvládání stresu, sebeovládání, zdravých emocích. Jeho knihy se těší čtenářskému zájmu díky jejich srozumitelnosti a humornému pohledu. Mezi jeho knihy patří i dvě knihy vydané u nakladatelství Raabe Přirozené způsoby zvládání stresu a Úsměv a smích u pomáhajících profesí, které se staly inspirací pro tento webinář. Zveme vás i na volně navazující webinář “Jak zvládat stres za pomoci toho, co už dávno umíte. – 1. díl”. Webinář naleznete na stránce: http://www.raabe.cz/konference/webinare/

Pre koho webinár odporúčame:

Webinář je určen všem, které trápí každodenní stres a hledají cestu, jak ho lépe zvládnout. Zejména se jedná o náročné profese a povolání jako je: učitel/ka všech typů škol, speciální pedagog, psycholog, psychiatr, rodič, lékař, zdravotní sestra a další lékařské a pomáhající profese…

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

WEBINÁR EXPOL: PRVOUKA AKO PROSTRIEDOK ROZVÍJANIA ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV

O tom, ako žiakov priviesť k zručnostiam z prírodovednej oblasti a ako im sprostredkovať učivo tak, aby dokázali poznatky využiť v bežnom živote

Dátum: 2. február 2021 (utorok) o 17:00

Lektorka: PaedDr. Jana Krížová, PhD. – učiteľka v ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:

Dnešná doba umožňuje každému ľahký prístup k množstvu informácií, preto aj deti mladšieho školského veku prichádzajú do školy dostatočne vyzbrojené množstvom informácií všetkého druhu. Na druhej strane sa však vynára problém, že nevedia spolu komunikovať, chýba im vytrvalosť, samostatnosť, sú nesústredené, nevedia činnosť dokončiť. Jednoducho, deťom chýbajú zručnosti, ktoré zaostávajú za ich poznatkami. Zručnosťou rozumieme schopnosť správne, čo najrýchlejšie a s najmenšou námahou vykonať určitú činnosť.

Rozvoj jednotlivých zručností je veľmi dôležitý pre deti mladšieho školského veku a mal by byť komplexný. Prostredníctvom učebnice Prvouky 1 a 2 od autoriek I. Rochovskej a M. Kožuchovej je možné dosiahnuť rozvoj:

 • Sociálnych zručností – zásad slušného správania, pravidiel správania  v triede, spolupráce, empatie, asertívnej pochvaly či odmietnutia, vytvárania si pozitívnych postojov, kultivácie vzťahu k ostatným žiakom, k práci, kultúre, formovanie vzťahu k prírode a okolitému svetu.
 • Poznávacích zručností – vnímania, predstavivosti, fantázie, pamäti, procesov kategorizácie poznatkov (analýza, syntéza), kritického myslenia a hodnotenia.
 • Manuálnych a vôľových zručností – rozvoj vytrvalosti, systematickosti, zmyslu pre proporcionalitu a farebnosť, rozvoja jemnej motoriky, trpezlivosti, samostatnosti, tvorivosti a najmä schopnosti dokončiť začatú prácu.

Pokúsime sa zodpovedať všetky vaše otázky týkajúce sa  problematiky prírodovedného vzdelávania na 1. stupni ZŠ a rozvoja základných zručností žiakov, ktoré sa u mladej generácie z roka na rok vytrácajú.

Pre koho webinár odporúčame:

pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a rodičov žiakov 1. stupňa

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

WEBINÁR OPAKOVANÝ RAABE: PRIPRAVENÍ NA ŠKOLU?

O tom, ako si overiť školské predpoklady detí pred vstupom do základnej školy

Dátum: 3. február 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

 • Povieme si, čo ovplyvňuje školskú zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu.
 • Predstavíme základné kritériá a znaky školskej zrelosti, aj to, ako bezproblémovo rozpoznať zrelosť/nezrelosť dieťaťa.
 • Hovoriť budeme o tom, ako si overiť školské predpoklady detí pred vstupom do základnej školy  v oblasti: hrubej motoriky, grafomotoriky a vizuomotoriky, priestorového vnímania a predmatematických predstáv, zrakového a sluchového vnímanie, sociálnej, pracovnej a emocionálnej zrelosti.
 • Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ktoré pomôžu nielen učiteľovi, ale aj rodičovi zorientovať sa, v ktorej oblasti dieťa podáva nadpriemerný výkon a naopak – čo potrebuje precvičovať, aby jeho nástup do prvej triedy bol čo možno najprirodzenejší a bezproblémový.
 • Ukážeme si, ako efektívne a správne pracovať s 5- až 6-ročnými deťmi v jednotlivých oblastiach rozvoja tak, aby deti boli dobre pripravené zvládnuť požiadavky, ktoré so sebou škola prináša.
 • Zameriame sa aj na rozpoznanie aktuálnej orientačnej úrovne školských predpokladov dieťaťa v každej oblasti zvlášť.
 • Zároveň ponúkneme návod na zmapovanie úrovne výkonu dieťaťa podľa jednotlivých tematických blokov jednoduchým systémom bodovania výkonu detí.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

poznať základné metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky na identifikáciu vývinových a individuálnych charakteristík dieťaťa

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia v MŠ, rodičia detí predškolského veku, špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

WEBINÁR RAABE: BÁDATE V BIOLÓGII AJ ONLINE?

O tom, že učiť bádateľským spôsobom nie je vôbec zložité, keď učiteľ vie, ako na to. Ukážka bádateľských aktivít na hodinách biológie v 6. ročníku.

Dátum: 4. február 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára:

 • Vysvetlíme si problematiku bádateľského vyučovania.
 • Priblížime si bádateľské aktivity v biológii.
 • Ponúkneme vám príklad konkrétnych bádateľských aktivít na tému Vírusy a baktérie pre 6. ročník ZŠ.
 • Poskytneme vám námety, ako možno realizovať bádateľské aktivity v dištančnom vzdelávaní.
 • Ukážeme si možnosti overenia vedomostí nadobudnutých v bádateľskom vyučovaní prostredníctvom pracovných zošitov.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia základnej školy a gymnázia

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke:

https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte