Testovanie 9-2018 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

06.06.2018
Vzdelávanie a výchova

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018) sa uskutočnilo 21. marca 2018 na 1 444 základných školách, z toho 1 303 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 14 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Testy písalo spolu 36 448 žiakov, z toho 48,0 % dievčat a 52,0 % chlapcov, z uvedeného počtu malo 33 995 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 428 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 25 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo 3 205 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,8 % z celkového počtu testovaných deviatakov). Na testovaní sa zúčastnilo 681 (1,9 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 112 (0,3 %) cudzincov.

Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Test z matematiky obsahoval 20 úloh, test zo slovenského jazyka a literatúry a test z maďarského jazyka a literatúry obsahoval 25 úloh, z toho 20 úloh vzťahujúcich sa na východiskový text. Testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry obsahovali 20 úloh, z toho 15 úloh vzťahujúcich sa na východiskový text.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania opäť umožnil žiakom, ktorí prejavili záujem, absolvovať testovanie elektronickou formou. E-Testovanie 9-2018 absolvovalo na 52 základných školách celkom 870 žiakov, z toho 768 žiakov s vyučovaním jazykom slovenským a 102 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Jednou z výhod elektronickej formy testovania je okamžitá spätná väzba žiakovi o predbežných výsledkoch po absolvovaní testov.
 
Test z matematiky riešilo 36 381 žiakov, z toho 870 žiakov elektronickou formou. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 55,9 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 56,1 % a chlapci 55,8 %, výsledky sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov testovaných elektronickou formou bola 69,8 %.
Výsledky žiakov v teste z matematiky podľa zriaďovateľa sú porovnateľné. Výsledky žiakov z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru, rozdiely medzi krajmi navzájom nie sú vecne významné.

Rozdiely sa však potvrdzujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Bratislava I (67,5 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (37,7 %). Rozdiel medzi výsledkom týchto okresov v matematike je až 29,8 percentuálneho bodu.
Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli okresy: Bratislava I, Košice I, Trenčín a Banská Bystrica. Výsledky významne horšie ako národný priemer sú v okresoch: Gelnica, Rožňava, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota. Ďalej významne horšie ako národný priemer sú aj v okresoch: Krupina, Trebišov, Levoča, Medzilaborce a Poltár.

Pri rozdelení žiakov podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín sa ukazuje, že najväčší podiel žiakov s úspešnosťou 80 % a viac je v okresoch Košice I. Bratislava I, Košice III, Banská Bystrica, Trenčín, Bánovce nad Bebravou. Naopak najvyšší podiel žiakov s úspešnosťou do 20 % je v okresoch Gelnica, Rimavská Sobota a Rožňava, Veľký Krtíš a Sabinov.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte