Stiahnite si metodické poznámky k pracovným zošitom Škôlkar

27.10.2015
Vzdelávanie a výchova

V súlade s novým štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách uviedlo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko na jeseň tohto roku na trh absolútnu novinku – súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 – 6 rokov pod názvom Škôlkar. Aktuálne ku každému pracovného zošitu RAABE zverejnilo aj metodické poznámky k aktivitám.

Súbor pracovných zošitov Škôlkar obsahuje 7 pracovných zošitov:
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

Ich obsah tvoria aktivity pre jednotlivé podoblasti - v súlade s aktuálnymi požiadavkami nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Navyše: napĺňanie jednotlivých výkonových štandardov je možné opakovane a vždy rôznym spôsobom.

skolkar1 skolkar7 skolkar4

Metodické poznámky k aktivitám
Jazyk a komunikácia

Metodické poznámky k aktivitám
Matematika a práca
s informáciami

Metodické poznámky k aktivitám
Človek a príroda

skolkar5 skolkar6 skolkar2

Metodické poznámky k aktivitám
Človek a spoločnosť

Metodické poznámky k aktivitám
Človek a svet práce

Metodické poznámky k aktivitám
Umenie a kultúra

skolkar3    

Metodické poznámky k aktivitám
Zdravie a pohyb

   

Pracovné zošity Škôlkar – ABSOLÚTNA NOVINKA v súlade s novým ŠVP pre MŠ prináša:

  • Netradičný formát.
  • Kvalitný hrubý papier.
  • Plnofarebnú tlač.
  • Rôzne typy aktivít pre jednotlivé podoblasti v súlade s aktuálnymi požiadavkami nového ŠVP.
  • Jednoduchú a rýchlu orientáciu a výbeh vhodnej aktivity – presne podľa stanovených cieľov.
  • Možnosť napĺňania výkonových štandardov - opakovane a rôznym spôsobom.
  • 26 strán aktivít a zábavy v súlade s novým ŠVP.
  • V každom pracovnom zošite praktická 4-stranová tvorivá príloha ako darček.

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU Z PRACOVNÉHO ZOŠITA Škôlkar - Jazyk a komunikácia

flash Škôlkar

→ všetky správy

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte