Štátne vs. neštátne školy: Kto vo výsledkoch ,,vyhráva“ a prečo?

20.06.2014
Vzdelávanie a výchova

Piata časť seriálu Učme moderne a efektívne sa opäť odpichla od výsledkov celonárodného Testovania 9. Najlepšie totiž skončili žiaci z cirkevných škôl, za nimi nasledovali súkromné a najhoršie skončili štátne školy. To sa týka testov z matematiky aj zo slovenského jazyka. V čom vidí hlavný dôvod odborná konzultantka Raabe Mgr. Jana Dandelová, ktorá navštevuje všetky typy škôl?

V Testovaní 9 skončili najlepšie cirkevné školy. Ako hodnotíte tieto výsledky vy?

Navštevujem všetky typy škôl – cirkevné, štátne aj súkromné. Povedala by som, že na cirkevné a súkromné školy umiestňujú svoje deti vo vyššej miere rodičia, ktorým záleží na kvalitnejšom vzdelaní a výchove. Nemyslím si, že sú lepšie technicky vybavené, ale na niektorých sú aj kvalitnejší pedagógovia. Čo sa týka výsledkov žiakov z cirkevných škôl, zrejme hrá rolu aj náboženstvo, vyšší záujem o morálne hodnoty, aj o vzdelanie.

Podľa čoho sa rodičia rozhodujú pri výbere školy? Zohráva úlohu aj Testovanie 9?

Rodičia posudzujú výber školy v prvom rade podľa dostupnosti. Doprava dieťaťa do školy hrá prvoradú úlohu, hlavne u rodičov z nižších socioekonomických vrstiev. Rodič, ktorý sa až tak do peňaženky pozerať nemusí, toto kritérium vynechá a vyberá školu podľa kvality. Áno, rodičia si často zisťujú výsledky Testovania 9, dokonca aj spätne pár rokov dozadu.

V Testovaní skončili lepšie školy v mestách nad 15 tisíc obyvateľov v porovnaní s vidieckymi a menšími mestskými školami...

Vo väčších mestách, kde sa nachádza viac škôl, rodičia vychádzajú z toho, ako posudzujú danú školu ostatní rodičia. Nechajú si ju odporučiť priateľmi, zisťujú aké mali skúsenosti s učiteľmi, či vedením školy alebo aké krúžky škola otvára.

V čom je podľa Vás hlavný rozdiel medzi cirkevnou, súkromnou a štátnou školou?

Ja vidím rozdiel hlavne v tom, aké deti danú školu navštevujú. Ako som už uviedla, na cirkevné a súkromné školy chodia deti rodičov, ktorým viac záleží na vzdelávaní dieťaťa. To samozrejme uľahčuje prácu pedagóga, lebo má v triede viac žiakov motivovaných k vzdelávaniu a učeniu. Rovnako erudovaný učiteľ na štátnej škole musí vynaložiť oveľa viac energie, entuziazmu, aby dosiahol aspoň priemerný výsledok, keďže učí skupinu žiakov nie natoľko motivovaných k dosahovaniu kvalitných výsledkov.

A čo sa týka vybavenia a učebných pomôcok?

Súkromné školy majú viac prostriedkov na nákup rôznych moderných pomôcok alebo pracovných zošitov. Tam si naozaj učiteľ môže určovať aké materiály chce používať a rodičia bez väčších problémov zaplatia aj kvalitnejší materiál. Na súkromných školách sa stretávam aj s rôznymi zaujímavými formami prístupu k vyučovaniu.

Môžete uviesť konkrétny príklad?

Napríklad na Batkovej ulici v Bratislave je škola, ktorá má ročníky 1. - 5. a pripravuje žiakov na osemročné gymnázia. Pedagogický zbor je zložený z učiteľov a vychovávateľov. Vychovávatelia v popoludňajších hodinách utvrdzujú hravými a zaujímavými spôsobmi učivo, ktoré so žiakmi prebral učiteľ doobeda a ešte ho prehlbujú. V  učiteľskom zbore je veľká kooperácia, čo je dosť výnimočné.

Na iných školách teda nie je bežné, že pedagógovia takto spolupracujú?

Nie, nemám s týmto časté skúsenosti. Týmto ale nechcem povedať, že napríklad na štátnych základných školách je iba nekvalitné vzdelávanie. Stretávam výnimočných učiteľov, ktorí sú pedagogickými majstrami a dosahujú výborné výsledky, len to majú náročnejšie.

Aké učebnice a iné učebné materiály používajú jednotlivé školy? Je rozdiel medzi jednotlivými typmi škôl?

Samozrejme že áno. Školy dostávajú z ministerstva materiály často nekvalitné - mám na mysli učebnice. Aby však učiteľ so žiakmi fixoval učivo, musí si tvoriť rôzne cvičenia, ukážky alebo zaujímavé príklady sám.  Potom napríklad kopíruje - podotýkam nefarebne, čo žiaka až tak nezaujme. Lebo v procese zapamätávania je farebnosť veľmi dôležitá. A v konečnom dôsledku učiteľom vytvorený materiál končí v smetnom koši.

Čo majú školy robiť, aby materiály nekončili v koši?

Ak sú rodičia ochotní zaplatiť farebný a pútavý pracovný zošit, tak má učiteľ lepšiu pozíciu na tvorbu efektívnejšej a zaujímavejšej hodiny. Hrá tu rolu aj technické vybavenie školy, učebne pripojené na internet ešte nemá každá škola. Alebo učebne špecializované na výučbu jazykov, prírodovedných predmetov či informatiky. Ale to všetko je o financiách, šikovnosti vedenia školy, učiteľov a ochoty rodičov.

 

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte