Štartuje tretí ročník celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok

22.09.2016
Vzdelávanie a výchova

BRATISLAVA – A je to tu! Prihlasovanie je otvorené! Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl sa môžu za pomoci svojich učiteľov, ale aj rodičov odteraz až do 15. novembra 2016 prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 3, ktorú do slovenských škôl opäť po roku prináša odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. Tvárou tohtoročného lúskania príbehov je známa slovenská moderátorka a glosátorka Adela Banášová.

„Cieľom súťaže je rozvíjať u detí nižších ročníkov čítanie s porozumením, prácu s textom, ale takisto aj ich kreatívne zručnosti, predstavivosť, fantáziu, vnímanie medzipredmetových vzťahov.... Sme presvedčení, že správne zvládnutie čítania s porozumením v nižších ročníkoch základnej školy je tým najlepším odrazovým mostíkom pre ďalšie úspešné štúdium. A keď to dokážeme zrealizovať zábavnou formou, je to o to lepšie,“ povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko. Ako pripomenula, cieľ súťaže plne korešponduje so zámermi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré školský rok 2016/2017 nazvalo Rokom čitateľskej gramotnosti.

Celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž tak začala písať tretí rok svojej histórie. Po tom, ako sa do prvého ročníka prihlásilo takmer 10 000 žiakov z 274 škôl z celého Slovenska, minulý rok už súťažilo vyše 13 000 žiakov z 314 základných škôl. Organizátor predpokladá, že sa tento rok podarí prekonať hranicu 15 000 zapojených žiakov. „Reakcie učiteľov aj žiakov na našu čitateľsko-výtvarnú súťaž nám už v minulosti potvrdili, že čítanie a rozvíjanie fantázie i detskej predstavivosti, je niečo, o čo deti na základných školách stále stoja. Stúpajúci počet zapojených žiakov aj škôl, množstvo hárkov s vyplnenými správnymi odpoveďami k prečítaným textom aj krásne kresby z minulých rokov svedčia o tom, že školáci na Slovensku radi súťažia. Čo je však ešte dôležitejšie, rovnako radi aj čítajú," konštatuje Mira Schrimpelová.

Žiaci na prvom stupni základnej školy tak môžu opäť spolu so svojimi učiteľmi na hodinách čítať pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta a následne odpovedať na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Tým sa však zábava na vyučovaní nekončí.

 

 

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením, resp. vnímanie medzipredmetových vzťahov. A zároveň ich pripravujú na všetky typy TESTOVANÍ.

 

Čitateľský oriešok 3 vyvrcholí v januári 2017, dokedy musia žiaci dva prečítané príbehy za pomoci svojej fantázie a výtvarných zručností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adresu nakladateľstva RAABE.

Február a marec 2017 sa bude niesť v znamení hlasovania na Facebooku RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť svojimi hlasmi rozhodnú o tých najkrajších kresbách. Hlasovať sa bude za 999 kresieb (333 v každom ročníku), ktoré v prvom kole spomedzi všetkých doručených kresieb vyberie odborná porota. A aké práce minulý rok bodovali? Odpovedá Zuzana Lukáčová, profesionálna výtvarníčka a členka minuloročnej poroty: „Vyhrali tí, ktorí sa nebáli zaplniť plochu výkresu veľkými postavami, popustili uzdu fantázii. Tí, ktorí radi experimentujú s technikami kresby, maľby a ich kombináciami a predovšetkým vyhrali tí malí umelci, ktorých dobre vedú skúsení pedagógovia. Detské výtvory boli dôkazom, že sú tu stále učitelia, ktorých objavovanie umeleckého ducha v deťoch nesmierne nadchýna.“

V apríli 2017 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže. Slávnostného vyhodnotenia súťaže sa zúčastní aj známa moderátorka Adela Banášová, ktorá je tvárou tohtoročnej súťaže. V troch základných kategóriách: Ocenenie nakladateľstva RAABE, Ocenenie verejnosti a Ocenenie najaktívnejšej školy – bude udelené v rámci každého ročníka prvé, druhé aj tretie miesto. Na víťazov a ich učiteľov čakajú zaujímavé ceny od partnerov súťaže.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Školy môžu svojich žiakov prihlasovať do súťaže  TU.


Generálny partner

Hlavný Partner

Partner

Mediálni partneri:

 

Projekt je spolufinancovaný z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte