Škola otvorená všetkým chce presadiť inkluzívny model vzdelávania

27.08.2018
Vzdelávanie a výchova

Výhodou projektu je personálna pomoc v podobe pedagogických asistentov a odborných zamestnancov.

Žiaci v triede

Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším prostriedkom na elimináciu diskriminujúcich postojov vyplývajúcich z fyzického, sociálneho či jazykového znevýhodnenia detí a žiakov. Poukazuje na to národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorý sa usiluje o presadzovanie inkluzívneho modelu vzdelávania v 130 základných školách a 50 materských školách v rámci celého Slovenska okrem Bratislavského kraja. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.

"Inkluzívny model vzdelávania, ktorý projekt implementuje, môže využiť akákoľvek škola, pretože model svojimi učebnými osnovami a pedagogickými metódami umožňuje každému žiakovi byť plnohodnotnou súčasťou školy bez ohľadu na sociálny či etnický pôvod alebo zdravotné postihnutie," uviedol garant v prostredí základných škôl Pavol Kočiš. Príkladom je celodenný výchovný systém aplikovateľný v akýchkoľvek podmienkach. Zahŕňa intenzívnu výchovnú prácu so žiakom aj po vyučovaní prostredníctvom popoludňajších voľnočasových aktivít. Súčasťou nich je tiež príprava na vyučovanie. "Tá je dôležitá predovšetkým u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, respektíve marginalizovaných rómskych komunít, ktoré na ňu v domácom prostredí často nemajú vytvorené vhodné podmienky. Do celodenného výchovného systému sa v minulom školskom roku prostredníctvom 2149 záujmových útvarov zapojilo 26.186 žiakov," uviedol rezort školstva.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte