Riešenie konfliktu prostredníctvom autority

26.01.2010
Vzdelávanie a výchova

Tento spôsob riešenia konfliktu môže priniesť rýchly výsledok. Používa sa v prípade, ak konfliktné strany usúdia, že vlastnými silami nedospejú k ukončeniu konfliktu, nedokážu nájsť žiadne riešenie.

Autorita je osoba, ktorá zasiahne do konfliktu vlastným rozhodnutím (triedna učiteľka sa už nemôže ďalej prizerať na to, ako sa dve kamarátky hádajú, prikáže im riešiť situáciu), pripadne je zúčastnenými stranami k riešeniu prizvaná.

Pri autoritatívnom rozhodovaní sa autorita nezaujíma o postoje a názory zúčastnených strán, sama konflikt posúdi a podľa svojich predstav zasiahne. Miera spokojnosti s rozhodnutím môže byť pomerne nízka, autorita nie vždy postihne celú šírku konfliktu.

Napríklad: „Ak by triedna učiteľka zasiahla do konfliktu Jany s Kristínou v okamihu, keď sa hádajú o to, či bolo alebo nebolo utrpením bývať na výletoch spolu na izbe, mohla by povedať: „Keď s tým mate taký problém, na najbližšom výlete vás ubytujeme tak, aby z toho nebol konflikt. A teraz sa už konečne prestaňte hádať, lebo dostanete poznámky.“

Tým, že autorita (triedna učiteľka) nesledovala odkrytie konfliktu, nebrala do úvahy záujmy zúčastnených strán, neodhalila podstatu, riešila zástupný konflikt, nie pôvodnú príčinu.

Ďalšie možnosti riešenia konfliktov okrem už spomínanej autority sú vyjednávanie, facilitácia a mediácia.

Pri vyjednávaní sa snažia strany zúčastnené v konflikte spoločnými rozhovormi dospieť k riešeniu konfliktu. Pri facilitácii sa konfliktu zúčastňuje aj tretia strana – facilitátor. Mediácia je facilitácii podobná v tom, že sa jej zúčastňuje mediátor ako tretia, nestranná osoba. Je však oveľa štruktúrovanejšia, má presne stanovene kroky a pravidlá.

Viaceré školy majú už v radoch svojich pedagógov vyškolených mediátorov, čo im poskytuje ďalšiu možnosť pri riešení konfliktov medzi žiakmi. Jednou z možných foriem mediácie je aj peer mediácia, kde sú v mediácii vyškolení priamo žiaci a ti potom mediujú konflikty svojich spolužiakov.

Autorka: Mgr. Zuzana Zimová (vybrané z publikácie Sociálne vzťahy a problémy  na školách)

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac z tejto oblasti, odporúčame brožúru UČITEĽ a ŽIAK a ich vzťahy v školskom prostredí.

Na danú tému reagujú aj blogy s komentármi:
Autorita učiteľa,
Autorita je keď....,
Do tretice o autorite.

 

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte