Rezort školstva chce pre každého celoživotný prístup k vzdelávaniu

26.10.2021
Vzdelávanie a výchova

Prípravou a koordináciou stratégie celoživotného vzdelávania bol poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania v novembri 2020.

Zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života "od kolísky po hrob", v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote, je cieľom stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030. Materiál s názvom Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 - 2030 predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Navrhovaná verzia stratégie je stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva, ktorá reaguje tak na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde občania majú problém ako jednotlivci, alebo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu, respektíve konkrétne cieľové skupiny. "Kľúčové námety opatrení v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 - 2030 sú navrhnuté v troch tematických oblastiach. Prvá je oblasť kvalifikácií, druhá je zameraná na okruh základných zručností a občianskeho vzdelávania a tretia časť stratégie rieši nadrezortný charakter celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciu občanov k celoživotnému vzdelávaniu," uvádza sa v predloženom materiáli.

Stratégia celkovo obsahuje 55 opatrení rozdelených do 15 tematických celkov. Jednotlivé ciele stratégie a príslušné opatrenia budú po prijatí dokumentu vládou SR podrobne rozpracované do akčných plánov.

Na zabezpečenie nadrezortnej koordinácie celoživotného vzdelávania v zmysle odporúčaní OECD pre Slovenskú republiku formulovaných v Národnej stratégii zručností (2020) sa navrhuje rozšírenie kompetencií súčasnej Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu a jej transformácia na Radu vlády SR pre celoživotné vzdelávanie so zapojením všetkých relevantných aktérov.

 

Zdroj: skolske.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte