Predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu detí do systému špeciálneho školstva je potrebné už v materskej škole

11.06.2018
Vzdelávanie a výchova

Právo každého dieťaťa navštevovať bežnú školu a zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých. To sú priority, na ktoré vo svojich aktivitách upriamuje pozornosť národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV). Jeho hlavným cieľom je podpora inkluzívneho vzdelávania a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov v 50 materských a 130 základných školách. 

Deti v materskej škole

Národný projekt ŠOV zdôrazňuje nutnosť intervencie už v predškolskom veku. Hlavnými piliermi projektu pri zavádzaní inklúzie do materských škôl preto sú: úzka spolupráca s rodinou, vzdelávanie učiteľov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov a neformálne vzdelávanie.

Práve neformálne vzdelávanie je dôležitou súčasťou projektu, keďže sa snaží podchytiť a pripraviť na vstup do prvého ročníka aj tie deti, ktoré z rôznych dôvodov (ekonomické faktory, vzdialenosť materskej školy od miesta bydliska a pod.) materskú školu nenavštevujú. Neformálneho vzdelávania sa do apríla tohto roku zúčastnilo 619 detí a 516 rodičov. Ako vyplýva aj zo zistení priebežnej evalvačnej správy NP ŠOV, neformálne vzdelávanie bolo prínosom aj pre samotných rodičov týchto detí.

Vďaka projektu pracovalo k marcu 2018 na školách 284 asistentov a 187 odborných zamestnancov. Projekt tak významným spôsobom rieši na školách aj problematiku kvalitného personálneho zabezpečenia. Odbornosť zamestnancov škôl je zvyšovaná jednak formou kontinuálneho vzdelávania a jednak prostredníctvom praktických manuálov, ktoré ponúkajú rozšírenie kompetencií v oblasti inklúzie. Dokument Manuál k depistáži predstavuje pre pedagogických a odborných zamestnancov konkrétny návod, ako úspešne zmapovať pripravenosť detí predškolského veku na školské prostredie. Vďaka kvalitne zrealizovanej depistáži a identifikácii problémov je tak následne možné uskutočniť stimuláciu oslabených oblastí dieťaťa s cieľom akcelerovať jeho vývin a pripraviť ho na vstup do 1. ročníka základnej školy. Praktický návod, ako na to, ponúka Manuál k stimulačnému programu. Inštruktážami k obom manuálom v rozsahu 20 hodín prešlo 103 odborných zamestnancov. Pomoc, predovšetkým učiteľkám materských škôl v oblasti stimulácie sociálne znevýhodnených detí, sa realizuje aj prostredníctvom návštev metodikov projektu priamo na školách.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte