Poznáte RAABE a EXPOL webináre? Pridajte sa!

19.10.2020
Vzdelávanie a výchova

Aj v týždni od 19. do 23. októbra 2020 sa môžu učitelia prihlásiť na bezplatné webináre.

Na tretí októbrový týždeň sú pripravené témy:

* výchova a vzdelávanie detí do troch rokov

* etická výchova na druhom stupni ZŠ

* poruchy učenia so zameraním na matematiku

* čítanie beletrie v cudzom jazyku

 

Webinár: Podporme najmenších v ich vývine!

O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať  telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa do 3 rokov veku.

Dátum: 19. október 2020 (pondelok) o 17:00

Lektor: Lucia Gomez, majiteľka súkromnej materskej školy Rainbow Garden, predškolská pedagogička, zakladateľka Aliancie súkromných jaslí a škôlok, dlhoročná aktivistka v téme predškolského vzdelávania

Obsah webinára:

 • Povieme si o zásadných zmenách vo vývine osobnosti dieťaťa raného veku, ktoré vytvárajú základy pre ďalšie vývinové obdobie.
 • Hovoriť budeme aj o vzájomnej interakcii vychovávateľ/rodič/dieťa v stimulácii kognitívneho, socio-emocionálneho a motorického rozvoja dieťaťa v ranom veku.
 • Zameriame sa na konkrétne oblasti výchovnej starostlivosti  o dieťa v ranom veku.
 • Prinesieme ponuky konkrétnych návrhov aktivít, ktoré pomôžu nielen vychovávateľke, ale aj rodičovi zorientovať sa v oblasti výchovnej starostlivosti.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia v MŠ, vychovávateľky v zariadeniach pre deti do 3rokov veku dieťaťa, rodičia

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

WEBINÁR: Ako viesť žiakov k prosociálnosti?

Učíme etickú výchovu na druhom stupni ZŠ.

Dátum: 20. október 2020 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Barbora Kaľavská, učiteľka, Gymnázium Metodova 2, Bratislava

Obsah webinára:

 • Oblasti rozvoja prosociálnosti, ktoré môžeme reflektovať v činnosti žiakov.
 • Význam zážitkového učenia, riadeného rozhovoru, diskusie či rolových hier s dôrazom na  hodnotu, ktorú rozvíjame.
 • Ako upriamiť pozornosť žiakov na to, že sa prostredníctvom aktívnej činnosti učia uvedomovať si seba, svoje dobré vlastnosti, svoju hodnotu či potreby iných.
 • Prezentácia aktivít z pracovného zošita Etická výchova 5. – 9. ročník ZŠ (1. – 4. ročník GOŠ), ktoré spolu s metodikou k pracovnému zošitu pomôžu učiteľovi zmysluplne naplniť vyučovanie predmetu Etická výchova.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia etickej výchovy, triedni učitelia

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Webinár: Viete, ako pomôcť žiakom s problémami v učení?

O tom, ako pracovať so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v počtových operáciách.

Dátum: 21. október 2020 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálna pedagogička a logopedička

Obsah webinára:

•          Prinesieme vám tipy, ako komplexne rozvíjať špecifické funkcie žiakov v škole.

•          Povieme si, ako podporovať u žiakov osvojenie si správnych učebných návykov na vyučovacom predmete matematika.

•          Prinesieme konkrétne ukážky pracovných listov pre žiakov prvého stupňa základnej školy s poruchou učenia zvanou dyskalkúlia.

•          Ukážeme si návody, ako možno jednoduchými a zábavnými aktivitami upevniť základné poznatky žiakov a vyriešiť jednoduché slovné úlohy z matematiky.

•          Nezabudneme ani na námety na precvičovanie v domácom prostredí.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. stupňa ZŠ, učitelia nultého a prípravného ročníka ZŠ, asistenti, špeciálni pedagógovia, učitelia špeciálnych škôl a rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vvzdelávacími potrebami

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

OPAKOVANÝ webinár: Viete, ako zatraktívniť pre žiakov čítanie v cudzom jazyku?

O tom, ako urobiť čítanie s porozumením v cudzojazyčnom vzdelávaní pútavé a efektívne.

Dátum: 22. október 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: PaedDr. Dagmar Blight, PhD., vysokoškolská pedagogička, Pedagogická fakulta UK Bratislava a Trnavská Univerzita v Trnave

Obsah webinára:

 • Poukážeme na možnosti využitia zjednodušených verzií literárneho textu pri rozvíjaní čítania s porozumením v cudzojazyčnom vzdelávaní na 1. a 2. stupni ZŠ.
 • Prinesieme praktické ukážky práce so zjednodušenými verziami literárnych textov v printovej aj audio verzii.
 • Predstavíme príklady kreatívnych aktivít.
 • Ukážeme si, ako možno pútavo a efektívne rozvíjať zručnosti čítania v cudzom jazyku.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia cudzích jazykov na 1. a 2. stupni ZŠ

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Zdroj: Raabe Slovensko a Expol pedagogika

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte