Poznáte novú formu bezplatného vzdelávania pre pedagógov?

01.02.2017
Vzdelávanie a výchova

Neustále vzdelávanie sa vo svojom odbore je nevyhnutným predpokladom úspešného a efektívneho vykonávania svojej práce. Školstvo nie je výnimkou... Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA sa preto rozhodlo napomôcť pedagógom základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl v získavaní teoretických aj praktických poznatkov a zorganizovať súvislé vzdelávanie pedagógov s názvom EXPOLEDU.

EXPOLEDU banner

 

Čo je to EXPOLEDU?

EXPOLEDU je forma súvislého vzdelávania, ktoré organizuje vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. Vzdelávanie vo forme nadväzujúcich seminárov je naplánované na celý rok 2017. Je zamerané na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda – t. z., že pedagógovia sa môžu prihlásiť na semináre z biológie, chémie a fyziky. Semináre budú prebiehať v troch mestách – v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave, pričom lektorky budú účastníkov seminárov viesť od metodicko-didaktických trendov až k praktickým ukážkam experimentov, ktoré môžu vykonávať priamo so žiakmi na vyučovacích hodinách. V každom z uvedených miest sa uskutočnia 3 semináre, na ktoré sa bude dať postupne počas roka prihlasovať TU.

„Veľmi nás teší, že sa nám podarilo pre pedagógov zorganizovať takéto časovo aj obsahovo rozsiahle vzdelávanie. Nová forma vzdelávania v podobe bezplatných seminárov nie je len prejavom našej spolupatričnosti k školskému sektoru a záujmu vydavateľstva o spoluprácu so školami a pedagógmi pri zefektívňovaní výučby na Slovensku, ale aj vyjadrením vďaky a úcty k pedagógom, ktorí sa starajú o rozvoj vzdelania, výchovy a prírodovednej gramotnosti slovenských žiakov,“ vyjadrila sa na margo EXPOLEDU – súvislého vzdelávania – JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Vyberte si svoj predmet!

BIOLÓGIA CHÉMIA FYZIKA
Lektorka: PaedDr. Mária Uhereková, PhD. Lektorky: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., RNDr. Helena Vicenová Lektorka: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Súvislé vzdelávanie prináša viac

Zaujímate sa o aktuálne metodicko-didaktické trendy vo vašej vzdelávacej oblasti? Hľadáte námety na aktivity, ktoré je možné jednoducho vykonať so žiakmi na hodine? Alebo máte záujem zistiť, ako efektívne riadiť vyučovaciu hodinu prírodovedného predmetu? To všetko a omnoho viac sa dozviete na seminároch EXPOLEDU, ktoré budú trvať vždy tri hodiny a viesť ich budú lektorky, ktoré sú odborníčky na biológiu, chémiu, resp. fyziku. Viac sa o jednotlivých seminároch a lektorkách dozviete TU.

„Touto formou vzdelávania by sme chceli pedagógom poskytnúť viac ako prinášajú len jednorazové školenia. Bezplatné semináre EXPOLEDU postupne poskytnú metodológiu a súčasné trendy vo výučbe prírodovedných predmetov, teoretické poznatky, námety na experimenty, ale aj praktické ukážky aktivít, ktorými by sme radi ešte viac motivovali pedagógov k ich náročnej práci,“ dodala JUDr. Monika Fegyveres Oravská.

EXPOLEDU začína už vo februári

Vyhraďte si čas na semináre vo vašom meste! Súvislé vzdelávanie EXPOLEDU bude prebiehať vždy koncom mesiaca v jednotlivých mestách nasledovne:

  • Košice: február, máj, október,
  • Banská Bystrica: marec, jún, november,
  • Bratislava: apríl, september, december.

Prihlasovanie bude možné vždy do mesta, v ktorom sa budú konať najbližšie semináre. Aktuálne sa môžete prihlásiť na semináre do Košíc, ktoré sa budú konať v jednotlivé dni od 20. 2. 2017 do 22. 2. 2017. Každý deň konania semináru je možné si vybrať medzi seminárom, ktorý začína ráno (8:30 hod.) alebo poobede (13:30 hod.). Jednotlivé semináre trvajú 3 hodiny a sú úplne zadarmo. Všetky podstatné informácie o seminároch aj s prihláškou nájdete TU.

Prvé semináre začínajú už vo februári v Košiciach, prihláste sa TU!

Všetky aktuálne informácie o seminároch nájdete tiež na facebooku EXPOL PEDAGOGIKA
.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte