Pilotný projekt online vyučovacej hodiny zubného lekárstva pre žiakov základných škôl

05.05.2022
Vzdelávanie a výchova

Stav chrupu populácie na Slovensku je dlhodobo nepriaznivý. Podľa údajov z NCZI preventívnu prehliadku u zubného lekára absolvovalo v minulom roku 41 % evidovaných osôb (v počte 2 111 739). Ide o najnižší počet vykonaných preventívnych prehliadok od roku 2015. Z tohto počtu bolo potrebné ošetriť chrup u 66,49 % pacientov.

Uvedené údaje nás utvrdzujú v potrebe intenzívnej edukácie v oblasti prevencie ústneho zdravia tak u dospelých, ako aj u detí. Veríme, že osvojenie správnych návykov a systematické vzdelávanie v školskom veku povedie k zlepšeniu starostlivosti o ústnu dutinu a následne aj k zníženiu kazivosti chrupu. Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) dlhodobo upozorňuje na potrebu zaradenia výučby základných princípov o ústnom zdraví do osnov predškolských a školských zariadení. Nakoľko na Slovensku neexistuje národný projekt výučby ústneho zdravia s podporou Ministerstva školstva SR, SKZL hľadá spôsoby, ako priniesť poznatky o prevencii ústneho zdravia k cieľovej skupine žiakov.Zubný kaz je preventabilné ochorenie s jasne definovanou patogenézou vzniku. Slovensko sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach kazivosti chrupu. Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2020 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo bez zubného kazu 46,42 % (NCZI, 2021).Dlhodobým cieľom ACFF (Aliancie pre budúcnosť bez zubného kazu) je, aby deti narodené po roku 2026 mali intaktný chrup bez postihnutia zubným kazom po celý život.Nebojím sa zubného lekáraObdobie pandémie urýchlilo prechod na dištančnú formu výučby, ktorá umožnila v októbri 2021 pri príležitosti Svetového dňa pre budúcnosť bez zubného kazu realizáciu pilotného projektu vyučovacej hodiny ústneho zdravia Nebojím sa zubného lekára. V priebehu 2 dní sa študenti zubného lekárstva prihovárali žiakom prvého a druhého stupňa základných škôl prostredníctvom webinára a hravou formou im priniesli základné poznatky o ústnom zdraví. V praktickej časti mohli žiaci sledovať inštruktáž správneho čistenia chrupu ako aj priebeh preventívnej prehliadky v zubnom kresle. Na vznik erózií na zubnom povrchu upozornilo meranie pH bežne konzumovaných nápojov. Žiaci boli následne motivovaní súťažou vyplnením online dotazníka k zopakovaniu získaných vedomostí, mladší žiaci si problematiku pripomenuli maľovaním kresieb so zubno-lekárskou tematikou.Do projektu sa zapojilo vyše 5500 žiakov z malotriednych základných škôl Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 

 

Zdroj: Lekárske listy

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte