Orientačný test školskej zrelosti

26.04.2011
Vzdelávanie a výchova

Vstup do základnej školy predstavuje pre dieťa novú etapu života, v ktorej ho čaká množstvo zmien. Musí sa vedieť prispôsobiť novému rozvrhu, spôsobu učenia a musí sa začať sústreďovať na nové poznatky. Ak v nej chce uspieť, malo by byť jednoducho pripravené a zrelé. Aké sú možnosti pri zisťovaní školskej zrelosti, spôsobilosti a pripravenosti dieťaťa?

Učiteľky materských škôl majú v súvislosti so zisťovaním školskej zrelosti, pripravenosti a spôsobilosti detí k dispozícii niekoľko možností, niekoľko testov. Jedným z nich je Orientačný test školskej zrelosti.

Zahŕňa tri oblasti (popisujeme len hodnotenie, čo musia grafické prejavy spĺňať na najlepšiu známku 1, odstupňované prejavy sú na stupnici od 1 – najlepšie do 5 – najslabšie):

- kresbu mužskej postavy – postava musí mať hlavu, trup, končatiny. Hlava je s trupom spojená krkom a nie je väčšia ako trup. Na hlave sú vlasy (alebo pokrývka hlavy) a uši, oči, nos, ústa. Paže sú zakončené päťprstou rukou. Nohy sú dole zahnuté. Viditeľné má byť mužské oblečenie. Postava je nakreslená syntetickým spôsobom. Pri hodnotení kresby odporúčame učiteľkám naštudovať problematiku vývinu detskej kresby, aby hodnotenie bolo čo najobjektívnejšie,

- napodobenie písaného písma – tu deti odpisujú podľa predlohy, písmená nemajú byť 2-krát väčšie, nesmú chýbať bodky, veta sa nemá odchyľovať od vodorovnej línie o viac ako 30 %,

- odkreslenie skupiny bodov – pre najlepšie hodnotenie musí byť skoro dokonalá napodobenina predlohy. Toleruje sa len veľmi malé vychýlenie z riadka alebo stĺpca. Zmenšenie obrazca je prípustné, zväčšenie maximálne o polovicu. Obrazec musí byť rovnobežný s predlohou.

Test je časovo nenáročný a jednoduchý. Psychológovia ho označujú ako dostatočný pre záver o zrelosti, ale nedostačujúci pre potvrdenie diagnózy školskej nezrelosti.

Ako doplnok k Orientačnému testu školskej zrelosti sa používa Skúška vedomostí predškolských detí. Zameriava sa na všeobecný prehľad a orientáciu dieťaťa vo svete poznania, či dieťa vyrastá v stimulujúcom prostredí, či má primerané matematické vedomosti, orientáciu v čase, v rozprávkach, prehľad o zvieratách, rastlinách, spoločenskom zaradení.

Vybrané z novej publikácie Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy.
 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte