Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

29.11.2017
Vzdelávanie a výchova

V Štátnom pedagogickom ústave diskutovali výskumní a vývojoví zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie s vyučujúcimi a študentkami z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o stave predprimárneho vzdelávania, inkluzívneho predprimárneho vzdelávania, edukácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, nadaním či mentálnym postihnutím.

Deti v materskej škole

V hlavnej prezentácii námestníčky ŠPÚ Kataríny Vladovej dominovali aktuálne témy zo vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie pre deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia (ZZ), podľa ktorých sa postupuje pri výchove a vzdelávaní detí so ZZ v špeciálnej materskej škole, v špeciálnej triede pre deti s konkrétnym ZZ v materskej škole a v školskej integrácii.
„Vzdelávacie programy obsahujú špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo všetkých materských školách a predškolských zariadeniach, v ktorých sú vzdelávané. A to bez ohľadu na to, či sú to deti s mentálnym, sluchovým, zrakovým postihnutím či telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, alebo či ide o deti choré a zdravotne oslabené, hluchoslepé alebo s viacnásobným postihnutím,“ zdôraznila Katarína Vladová.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte