Odborná konferencia ŠKOLA 2013/2014

19.09.2013
Vzdelávanie a výchova

Odborná konferencia ŠKOLA 2013/2014 je určená zástupcom vedenia základných škôl a ich zamestnancov. Témou konferencie budú zmeny v Štátnom vzdelávacom programe.

Nakladateľstvo RAABE si vás dovoľuje pozvať na 6. ročník odbornej konferencie s názvom ŠKOLA 2013/2014, na ktorej sa dozviete všetko o najdôležitejších zmenách v Štátnom vzdelávacom programe.

Lektori: doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (Štátny pedagogický ústav); RNDr. Mária Nogová, PhD. (Metodicko-pedagogické centrum); Ing. Gabriela Horecká (Štátny inštitút odborného vzdelávania); PhDr. Romana Kanovská (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania); PhDr. Katarína Hincová, PhD. (Štátny pedagogický ústav), Mgr. Peter Kelecsényi (Štátny pedagogický ústav)

 

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte