Nový školský rok prináša aj nové webináre pre učiteľov

28.08.2020
Vzdelávanie a výchova

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov na začiatok školského roka tri témy na bezplatné webináre.

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare

V dňoch 31. augusta, 2. a 3. septembra 2020 sa uskutočnia tieto tri bezplatné webináre pre učiteľov:

 

Webinár RAABE: Viete, ako škôlkar spoznáva svet okolo seba?

Ponuka námetov na konkrétne aktivity na spoznávanie spoločenského prostredia

Dátum: 31. august 2020 (pondelok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

* Ozrejmíme si, ako efektívne a správne pracovať s 5- až 6-ročnými deťmi prostredníctvom konkrétnych aktivít, ktoré preferujú zážitkové formy učenia, pozorovanie blízkeho okolia, ale i riadený rozhovor opierajúci sa o skúsenosti detí v oblasti poznávania spoločenského prostredia, časových vzťahov, regionálnych špecifík, dopravných situácií a detských skúseností sociálnej interakcie v rovesníkmi i blízkymi ľuďmi.

* Predstavíme teoretické východiská vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť aj základnú štruktúru vzdelávacej oblasti a podoblasti.

* Ponúkneme námety na konkrétne aktivity na poznávanie spoločenského prostredia, časových vzťahov, kultúry a spoločenského diana v regióne, poznávanie základných pravidiel cestnej premávky, rozvíjanie prosocionálnej výchovy.

* Ukážeme si, ako konkrétne pracovať v predprimárom vzdelávaní s obsahom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

* Načrtneme, ako vytvárať ponuku zážitkových aktivít pre deti na dosahovanie výkonových štandardov vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

* Priblížime, ako dieťa motivovať k skúmaniu, bádaniu, objavovaniu, komunikovaniu, rozvíjaniu identity a autonómie bez aktívnej účasti učiteľky na tomto objavovaní.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia v MŠ, osobní asistenti detí v predprimárnom vzdelávaní

Webinár RAABE: Myšlienka, výkres, výrobok – konštruovanie je zábava pre každého!

Tvorenie na hodinách techniky nemusí byť taký problém, ako sa zdá...

Dátum: 2. september 2020 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Západočeská univerzita v Plni

Obsah webinára:

* Grafická komunikácia je dôležitou oblasťou v rámci ľudského rozvoja. Pozrieme sa na niekoľko rôznych pohľadov na metódy výučby tejto témy v šiestom ročníku základnej školy.

* Ukážeme si, ako možno žiakov naučiť vytvoriť si vlastné písmo alebo efektívnu komunikáciu pomocou piktogramov.

* Naznačíme si, ako nám v tejto oblasti môžu pomôcť počítače, voľne dostupné programy a internet.

* Povieme si niečo o dreve – obľúbenom konštrukčnom materiáli. Metódy jeho spájania sú ideálnym námetom na sadu experimentov!

* Prinesieme námety na skupinovú prácu v podobe hier, ktoré ponúkajú priestor individualizácie produktu a kooperáciu.

* Dokážeme, že vytvoriť hru Pinball so štvrtákmi nemusí byť taký problém, ako by sa mohlo zdať.

* Zužitkujeme odpadové drevo a vylepšíme dizajn hry servítkovou technikou.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia techniky 2. stupni základnej školy a učitelia pracovného vyučovania na 1. stupni základnej školy; vychovávatelia; vedúci záujmových krúžkov z oblasti techniky; rodičia

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

navrhnúť učebné činnosti, úlohy pre žiakov a kritériá úspešnosti žiakov v riešení úloh v súlade s cieľmi a obsahom učiva

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Webinár EXPOL: Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

Námety na individuálne prístupy a postupy pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím

Dátum: 3. september 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Silvia Škultétyová, hlavná autorka učebníc a metodických príručiek pre špeciálne školy

Obsah webinára:

* Predstavíme účinné metódy a formy práce na uľahčenie nácviku čítania a jeho osvojenia (Šlabikár pre 1. – 6. ročník ŠZŠ, B variant) a zážitkové učenie vo vlastivede (Vlastiveda a PZ pre 4. – 6. ročník ŠZŠ) pre žiakov s rôznymi poruchami učenia a pozornosti, najmä s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia.

* Spoznáte vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.

* Predstavíme návody, ako navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti.

* Naučíme vás vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno – vzdelávacie a individuálne potreby žiakov.

* Získate námety, ako pracovať so Šlabikárom pre 1. – 6. ročník ŠZŠ (B variant).

* Ukážeme si konkrétne aktivity, ako pracovať s pracovnými zošitmi a učebnicami pre 4. – 6. ročník ŠZŠ.

* Ukážeme si metodické postupy pri nácviku čítania u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.

* Predstavíme použitie motorických znakov na elimináciu problémov pri nácviku čítania.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia špeciálnych základných škôl, špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, pedagógovia základných škôl

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

Poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.

Navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti.

Vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno-vzdelávacie a individuálne potreby žiakov.

Zdroj: Raabe Slovensko, Expol Pedagogika

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Odporúčané články

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte