Nové tipy ako učiť anglický jazyk druhákov na ZŠ

04.02.2020
Vzdelávanie a výchova

Učitelia jazykov vedia, aké dôležité je vybrať tie pravé učebnice pre vyučovanie anglického jazyka na školách. Aj preto Raabe Slovensko prichádza s pokračovaním metodického konceptu MATT the Bat 2 už po pár mesiacoch, odkedy vydalo prvú edíciu MATT the Bat 1. 

Nové tipy ako učiť anglický jazyk druhákov na ZŠ

Moderná pracovná učebnica anglického jazyka pre 2. ročník ZŠ plynulo nadväzuje na Angličtinu pre prvákov MATT the Bat 1. Okrem pracovnej učebnice spolu s CD, je tu aj nápomocná metodická učebnica pre učiteľa a ďalšie doplnkové materiály.

Ústrednou postavou pracovných učebníc MATT the Bat 1 a MATT the Bat 2 je netopierik Matt, ktorý sprevádza žiakov na ich ceste k anglickému jazyku. Žiaci sa tu opäť stretnú s postavami z prvého dielu (súrodenci Luke, Pat, Molly, ich rodičia a kamaráti) a zároveň sa zoznámia aj s ďalšími deťmi (Claire a Ed).„Som rada, že netrvalo dlho a na svete je pokračovanie moderného konceptu angličtiny aj pre druhákov na základných školách. Učitelia uvítali nového pomocníka pre deti na ceste k anglickému jazyku. Kedy, ak nie v úplných začiatkoch by sme mali podporiť vzťah detí k cudzím jazykom? Prvé čítanie a písanie v angličtine, ale aj krátke scénky a zábavné hry. To všetko bude súčasťou nadväzujúceho konceptu MATT the Bat 2, “ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová Bianchi, konateľka RAABE Slovensko:  

V edície Matt the bat 2 vychádza: 

MATT THE BAT 2 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV + CD

Pracovná učebnica je zameraná na precvičovanie orálnych zručností: na počúvanie, porozumenie hovorenému slovu a rozprávanie (obsahuje pesničky, rytmické riekanky, situácie zo života rovnako starých detí a veselé príbehy zvieratiek). Nenásilnou formou sa snaží priviesť k prvopočiatkom čítania v angličtine (rozoznávanie známych slov). Zároveň vedie žiakov k precvičovaniu grafomotoriky a nacvičovaniu písania jednoduchých slov. Učitelia budú s deťmi vykonávať aj ďalšie činnosti – budú sa s nimi nacvičovať jednoduché dramatizácie príbehov a hrať rôzne jazykové hry, ktorých súčasťou bude často aj pohyb.  

Prácu s pracovnou učebnicou učiteľom zjednodušuje MATT THE BAT 2 – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV

Benefity pracovnej učebnice:

 Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita.

 Približuje cudzí jazyk hravou formou.

 Prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy.

 Obsahuje aj lekcie s prvkami metodiky CLIL, kde sa žiaci pri výučbe angličtiny zoznamujú s inou kultúrou aj s poznatkami z iných vyučovacích predmetov (napr. matematika, prvouka a pod.).

 Obsah pracovnej učebnice časovo rozvrhnutý do 33 hodín (dotácia 1 vyučovacia hodina týždenne na celý školský rok)

 

AKCIA PRE ŠKOLY

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 1 MÔŽETE ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 1 ZADARMO. 

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Obsah pracovnej učebnice je koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.

MATT THE BAT 2 – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA – ANGLIČTINA PRE DRUHÁKOV

Metodická príručka pre učiteľa MATT the Bat 2 je odborným a metodickým sprievodcom v slovenskom jazyku pri práci s pracovnou učebnicou MATT the Bat 2 Angličtina pre druhákov a podporuje profesionálny rozvoj učiteľa.

 Poskytuje odbornú a metodickú podporu učiteľovi pri výučbe angličtiny.

 Prináša inšpirácie, ako pracovať s pracovnou učebnicou MATT the Bat 2 – Angličtina pre druhákov

 Ponúka námety na cvičenia pre žiakov s rôznymi schopnosťami.

 Obsahuje prepis všetkých textov na počúvanie.

Učiteľom anglického jazyka zjednodušuje nielen prácu s pracovnou učebnicou, ale aj realizáciu výučby angličtiny tak, aby bola účinná, efektívna, zábavná a časovo zvládnuteľná. V úvodnej, všeobecnej časti metodickej príručky sú podrobnejšie informácie týkajúce sa jednotlivých častí pracovnej učebnice, ktoré sa pravidelne opakujú, a ďalšie základné metodické pokyny a návody. 

 

 

UPLATNITE SI AKCIU

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 1 MÔŽETE ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 1 ZADARMO.*

* AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

 

MATT THE BAT 2 – MATERIÁLY NA KOPÍROVANIE PRE DRUHÁKOV

Čiernobiele pracovné listy (28 strán) obsahujú varianty cvičení z pracovnej učebnice MATT the Bat 2 Angličtina pre druhákov (napr. jednoduchšie či ťažšie cvičenia použiteľné s rovnakou nahrávkou, aká je k cvičeniu v učebnici) a slúžia na ďalšie precvičenie učiva a rozvoj jazykových aj mimojazykových zručností. Pracovné listy sú doplnené podrobnými metodickými poznámkami pre učiteľa v slovenčine a obsahujú aj informácie o cieľoch, časovej dotácii a tiež, s ktorou lekciou v pracovnej učebnici sa majú používať. Viac informácií o vybranom produkte z edície Matt the Bat dostanete tu.

 

MATT THE BAT 2 – OBRÁZKOVÉ KARTY PRE DRUHÁKOV

Až 82 obrázkových kariet o rozmere A5 so základnými slovíčkami na precvičovanie slovnej zásoby druhákov je dostupných v praktickom prevedení a s predprípravou (predierované) na vloženie do zakladača A4. Obrázkové karty sú doplnkovým materiálom pre učiteľa a môžu slúžiť na predstavenie nových slovíčok, opakovanie slovnej zásoby, prípadne hry. Bližšie informácie v detaile produktu.

 
 
 
 
 
 
Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte