Nové témy RAABE webinárov na ďalší týždeň

21.05.2020
Vzdelávanie a výchova

Odborné nakladateľstvo RAABE pripravilo v dňoch od 25. do 28. mája 2020 ďalšie tri bezplatné webináre pre učiteľov. Využite možnosť vzdelávania zadarmo!

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare

 

V dňoch 25., 27. a 28. mája 2020 sa uskutočnia tieto tri webináre:

 

Opakovaný webinár číslo 11: Čítať sa neučíme len na slovenčine!

Ako rozvíjať čítanie s porozumením a prácu s textom v 3. a 4. ročníku nielen na slovenčine, ale aj na prírodovede, matematike, angličtine...

Dátum: 25. máj 2020 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School 

Obsah webinára:

•          Ukážeme si, že čítanie s porozumením nemá byť len doménou predmetu slovenský jazyk. 

•          Dokážeme si, že čítanie je potrebné prepájať so všetkými predmetmi a učiť žiaka uvažovať nad textom a okolitým svetom, ktorý s ním súvisí.

•          Povieme si o vhodných textoch a materiáloch, ktoré môžeme pri precvičovaní čítania používať v treťom a štvrtom ročníku.

•          Ponúkneme praktické ukážky práce s textom, ktoré motivujú žiakov k čítaniu.

•          Prinesieme tipy a nápady, ako obohatiť rôzne vyučovacie predmety pomocou čítania zábavných textov.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 1. stupňa ZŠ, rodičia a špeciálni pedagógovia

 

Webinár číslo 12: Rozvíjanie grafomotoriky škôlkarov

Námety a inšpirácie na rozvíjanie grafomotorických zručností 4- až 5-ročných detí

Dátum: 27. máj 2020 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava 

Obsah webinára:

•          Prinesieme námety pre učiteľky aj rodičov, ktoré budú zamerané na podporu grafomotorických zručností 4- až 5-ročných detí.

•          Predstavíme názorné ukážky aktivít na precvičovanie jemnej motoriky s využitím pracovných listov pre danú vekovú kategóriu. 

•          Povieme si, aké sú najvhodnejšie cvičenia na jemnú motoriku, reguláciu svalového napätia, aktivity zamerané na hmatové aj auditívne vnímanie, na koordináciu rúk a očí a vizuálne vnímanie.

•          Prinesieme tipy, ako postupovať pri prechode od experimentovania k zámernej činnosti, od výtvarných činností k zvládnutiu potrebných spôsobilostí na uvoľnenie jemnej motoriky ako základu na nácvik budúceho písania.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia MŠ, rodičia

 

Webinár číslo 13: Hráme sa s biológiou

Tvorivo a kreatívne na hodinách biológie na 2. stupni základných škôl a gymnáziách

Dátum: 28. máj 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: RNDr. Lenka Praženková, učiteľka Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava 

Obsah webinára:

•          Predstavíme tipy, ako tvorivo a efektívne pracovať so žiakmi tak, aby sme ich neunudili a stali sa aj oni spolutvorcami našich vyučovacích hodín. 

•          Prinesieme inšpirácie, ako učiť inak a ako aktívne pracovať so žiakmi, aby mali radosť a chuť objavovať.

•          Na konkrétnych témach z učiva biológie ukážeme, že netreba škatuľkovať témy na kľúčové, neatraktívne a obľúbené. Všetky môžu byť hravé a zábavné!

•          Povieme si, ktoré materiály pomáhajú žiakom precvičovať a upevňovať si nové vedomosti.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia 2. stupňa ZŠ, učitelia SŠ, resp. gymnázií

Zdroj: Raabe Slovensko

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte