NKÚ:Digitalizácia školstva zaostáva,chýbajú peniaze, rýchly internet i odborníci

19.03.2020
Vzdelávanie a výchova

Celková digitalizácia a informatizácia vzdelávania je podľa Národného kontrolného úradu (NKÚ)SR na kritickej úrovni.

NKÚ:Digitalizácia školstva zaostáva,chýbajú peniaze, rýchly internet i odborníci

Národná autorita pre oblasť externej kontroly síce pozitívne hodnotí investície do digitalizácie vyučovacieho procesu v predchádzajúcich rokoch, upozorňuje však na to, že nie sú zdroje na ich nevyhnutnú obnovu.
NKÚ pripomenul, že v období 2013 až 2015 bolo na jednorazové vybavenie škôl technológiami a pomôckami použitých 75 percent zo sumy 46 miliónov eur, alokovanej pre projekt financovaný z európskych zdrojov (OPIS). "Na udržateľné financovanie IT zariadení však nie sú pripravené miestne a krajské samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi materských, základných a stredných škôl," upozornil úrad. Kontrolóri dodali, že hoci má Slovensko prijatú národnú koncepciu informatizácie školstva do roku 2020, tento strategický dokument štátu nie je rozpracovaný do konkrétnych aktivít. "Chýbajú tiež verejné financie na realizáciu nevyhnutných krokov a rezort školstva túto koncepciu riadne nevyhodnocuje," doplnil hovorca NKÚ Marek Papajčík.
Projekty ako Milénium a Infovek, na ktoré nadviazal od roku 2013 projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ), priniesli vybavenie digitálnych učební vrátane sprístupnenia moderného digitálneho vzdelávacieho obsahu. Prostredníctvom európskych aj štátnych financií bolo novou výpočtovou technikou vybavených 6370 vzdelávacích inštitúcií po celom Slovensku (cca 97 percent zo 6582 škôl). Kontrolóri však upozorňujú na otáznu využiteľnosť a ďalšie riziká.
"Na základe zistení priamo na školách napríklad zistili, že využívanie tabletov je obmedzené ich počtom, pretože na jednu triedu pripadá len 20 kusov zariadení, čo je menej, ako je reálny počet žiakov v triede," uviedol Papajčík. "Učitelia ako negatívum hodnotia tiež skutočnosť, že technická údržba poskytnutej IT techniky je viac-menej v ich osobnej zodpovednosti," dodal. Kontrolný úrad v tejto súvislosti preto odporúča rezortu školstva hľadať v aktívnej spolupráci so zriaďovateľmi škôl riešenie pre personálne posilnenie odborných zamestnancov vzdelávacích inštitúcií o špecialistov na IT pre správu informačných systémov či údržbu digitálnej techniky.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte