MŠVVaŠ: Prvý akčný plán k stratégii inkluzívneho prístupu má riešiť 13 cieľov

22.03.2022
Vzdelávanie a výchova

Prvý akčný plán k Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do roku 2030 na roky 2022 – 2024 má rozpracovať a konkretizovať strategické ciele schválené v stratégii a reagovať tak na požiadavku realizácie inklúzie v slovenskom školstve, čiže vzdelávať všetky deti, žiakov a študentov bez rozdielu. 

Jeho ambíciou je začať riešiť 13 vybraných strategických cieľov, ku ktorým sú navrhnuté spôsoby opatrení a z nich vyplývajúce aktivity. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.
Rezort školstva zdôrazňuje, že je dôležité vnímať, že prechod škôl na inkluzívne vzdelávanie je procesom postupným, a preto opatrenia realizovateľné na roky 2022 - 2024, ktoré vychádzajú zo strategických cieľov, boli navrhnuté tak, aby ich implementácia mala čo najefektívnejší dosah v rámci rozvoja inklúzie na školách.
Prvý akčný plán napĺňa strategické ciele v šiestich oblastiach. Ide o inkluzívne vzdelávanie a podporné opatrenia, poradenský systém v školstve, desegregáciu vo výchove a vzdelávaní, debarierizáciu školského prostredia, prípravu a vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a destigmatizáciu.
"MŠVVaŠ SR tvorbou prvého akčného plánu k stratégii inkluzívneho prístupu sleduje spoločný cieľ, ktorým je zlepšenie aktuálneho stavu v oblasti výchovy a vzdelávania všetkých detí, žiakov a študentov bez rozdielu," uvádza sa v predloženom materiáli. Čerpanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu jednotlivých opatrení akčného plánu vychádza z možnosti predpokladaných finančných prostriedkov potrebných na plnenie Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do roku 2030 z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj z finančných zdrojov štrukturálnych fondov EÚ.

 

Zdroj: dnes24.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte