Máte v triede žiaka cudzinca?

01.06.2021
Vzdelávanie a výchova

Cudzinci v bežnej triede. Neovládajú náš jazyk, napriek tomu sa od učiteľov očakáva, že ich budú učiť v triede s ďalšími dvadsiatimi deťmi. Ako túto náročnú výzvu zvládnuť?

Vzdelávanie detí cudzincov v regionálnom školstve je legislatívne zabezpečené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 146) s účinnosťou od 1. septembra 2008. Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.

Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečujú jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky.

Riaditeľ školy po zistení úrovne doterajšieho vzdelania dieťaťa, ako aj jeho ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov zaradí žiaka do príslušného ročníka. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok.

Následne riaditeľ školy v prípade potreby dieťaťa zabezpečí pedagogického zamestnanca na realizáciu jazykového kurzu slovenského jazyka.

Prvá etapa jazykového kurzu sa realizuje v dĺžke dvoch  mesiacov, na  ktorú  nadväzuje druhá etapa v trvaní päť mesiacov. V priebehu realizácie kurzov sa mení základný prístup k vyučovaniu: od preferencie čítania s porozumením a ústneho vyjadrovania sa neskôr dôraz presúva k zručnostiam, ktoré vychádzajú z písomnej podoby jazyka, k čítaniu a písomnému vyjadrovaniu.

A hoci už v roku 2005 vznikla v Bratislave nezávislá mimovládna organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktorá sa zameriava predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny, pomoc pre učiteľov v podobe príručky pre vzdelávania žiakov cudzincov na Slovensku chýbala. Až doteraz.

Aktuálne totiž v odbornom nakladateľstve vychádza príručka pre učiteľov na 1. stupni základných škôl s názvom Cudzinec v mojej triede, ktorá je využiteľná aj v materskej škole pri vzdelávaní predškolákov.

CUDZINEC V MOJEJ TRIEDE

PRACOVNÉ LISTY PRE ŽIAKA  METODICKÉ POZNÁMKY PRE UČITEĽA  PRAKTICKÉ RADY

 • Aktuálne totiž v odbornom nakladateľstve vychádza príručka pre učiteľov na 1. stupni základných škôl s názvom Cudzinec v mojej triede, ktorá je využiteľná aj v materskej škole pri vzdelávaní predškolákov.
   
 • Príručka pre učiteľov na prvom stupni základných škôl pomáha preklenúť mnohé nečakané situácie pri práci so žiakmi cudzincami.
   
 • Predkladá možnosti práce učiteľa v oblasti výučby aj hodnotenia; radí a pomáha.
   
 • To všetko s pomocou praktických pracovných listov, ktoré sú určené na výučbu slovenského jazyka v prvopočiatkoch, keď je kľúčové dohovoriť sa so žiakmi, naučiť ich jednoduché pokyny, slová a vety, aby mohli spolupracovať a rýchlejšie sa tak zaradili do kolektívu triedy.

 

Učivo je rozdelené do lekcií, k lekciám je priradený pracovný list na precvičovanie a ,,oživenie“ učiva. Niektoré lekcie sú opakovacie, hravé. 

Ako bonus príručka obsahuje aj plnofarebné pexeso, ktoré obsahuje najdôležitejšie slová v obrázkoch. Dá sa využiť nielen pri hľadaní a pomenovávaní dvojíc, ale aj pri priraďovaní obrázkov k slovám, tvorbe tematických okruhov a pod.

VIAC INFORMÁCIÍ O NOVEJ PRÍRUČKE NÁJDETE TU

Podrobnosti o vzdelávaní žiakov cudzincov nájdete aj na stránke ŠPÚ tu.

 

 

 

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte