Jedinečná pomôcka pre slovenčinárov

22.09.2020
Vzdelávanie a výchova

V RAABE e-shope aktuálne nájdete aj pracovný zošit Slovenčina k kocke, ktorý má slovenčinárom, ale predovšetkým ich žiakom a rodičom uľahčiť prechod z prvého na druhý stupeň základných škôl.

O tom, akí sme, veľa napovie aj naša reč a náš písomný prejav. Ide o to, či vieme sformulovať naše myšlienky do pekných a zrozumiteľných viet, ktoré ostatní pochopia. A či ich vieme rovnako pekne a zrozumiteľne aj napísať,“ píše sa v úvode pracovného zošita, ktorý prináša zaujímavé vysvetlenia aj opakovanie základných jazykových pravidiel pre žiakov 5. ročníka ZŠ. Žiaci si v ňom precvičia konkrétne gramatické javy a pravidlá, ba aj svoju pozornosť, nájdu tu nájdu cvičenia na opakovanie abecedy, predpôn, spodobovania, vybraných slov, priamej reči, všetkých slovných druhov, a pod.

Cvičenia na opakovanie učiva slovenčiny pritom vychádzajú z pestrých článkov, príbehov, básničiek aj úryvkov literárnych diel. Hovoria o rastlinách, zvieratách, ale aj o ľuďoch a ich živote, o ich príbehoch. Pri práci so zošitom postupujú žiaci postupne. Navyše, krátke texty obohatia ich poznatky z prírodovedy či vlastivedy 4. ročníka. 

Pracovný zošit Slovenčina v kocke obsahuje všetky predpísané celky stanovené vzdelávacím štandardom zo SLJ pre 4. ročník ZŠ s dôrazom na tematické okruhy, ktoré sú dôležité pre piaty ročník. Spĺňa požiadavky 2. cyklu podľa pilotného overovania 2020/2021.

 

• Pracovný zošit predstavuje moderný typ cvičebnice zo slovenského jazyka.

• Je zostavený systematicky a prehľadne, požiadavky na žiaka 5. ročníka ZŠ gradujú.

• Úlohy a cvičenia rozvíjajú aj čítanie s porozumením.

 

Pracovný zošit výborne poslúži najmä na systematické štartovacie opakovanie pre všetkých žiakov 5. ročníka ZŠ. Obsah zošita zabezpečí systematickú prípravu na 5. ročník a vyplní prípadné medzery v učive.

„Veríme, že pracovný zošit Slovenčina v kocke zjednoduší prácu učiteľovi, keďže mu umožní rôznorodo organizovať žiakov a pomôže aj pri individuálnom prístupe podľa ich potrieb a schopností. Rovnako ho môžu používať žiaci aj pri domácom upevnení učiva a príprave na vyučovanie. Učitelia štvrtého ročníka ho môžu začleniť do vyučovania v druhom polroku v rámci opakovania učiva na hodinách alebo docvičenia pre žiakov doma,“ predstavila novinku Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, ktoré titul vydalo. 

 

Ukážku spracovania úloh v pracovnom zošite si môžete pozrieť TU.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte