Jarná ponuka bezplatných webinárov

23.03.2023
Vzdelávanie a výchova

Rozkvitla nová ponuka webinárov, posúďte sami. Opäť je z čoho vyberať, svoju tému si nájde každý učiteľ. Prečítajte si, čo pre vás odborné nakladateľstvo RAABE spolu s odborníkmi - lektormi pripravilo a nezabudnite sa prihlásiť. 

 

 

PRÍRODOVEDNÉ VZDELÁVANIE V ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Špeciálna didaktika prírodovedných predmetov v špeciálnej základnej škole. Ako na to?

Dátum: 30. 3. 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Martina Jakabšicová, učiteľka ŠZŠ Lučenec

Obsah webinára: 

1. Ciele a kurikulum prírodovedných predmetov v špeciálnej základnej škole

2. Prírodovedné predmety v špeciálnej edukácii žiakov s mentálnym postihnutím.

3. Poznávacie procesy u žiakov s mentálnym postihnutím.

4. Utváranie sústavy vedomostí u žiakov s mentálnym postihnutím.

5. Vyučovacie metódy prírodovedných predmetov

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov špeciálnych základných škôl, učiteľov základných škôl (najmä so špeciálnymi triedami).

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

DOKUMENTÁCIA ŠKOLY

Vykonávacie predpisy schválené v poslednom období pre školy a školské zariadenia

Dátum: 4. apríl 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektor: PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialista pre základné vzdelávanie Odborového zväzu školstva

Obsah webinára: 

 Webinár bude zameraný na vykonávacie predpisy schválené v poslednom období pre školy a školské zariadenia.

 vyhláška č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

prinášame základné informácie o úpravách v častiach :

o školských kluboch detí,

vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii prinášame základné informácie o úpravách v častiach :

o pedagogickej dokumentácií škôl,

o vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie.

Vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách prinášame základné informácie o úpravách v častiach:

o výške náhrady za stratu, zničenie alebo poškodenie, 

o  životnosti učebníc a pracovných zošitov.

Vyhláška č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení -

Vyhláška o základnej škole –   upravovuje oblasti týkajúce sa :

o organizácie základnej školy,

o plnenia plnenia povinnej školskej dochádzky, zrátane plnenia mimo územia SR,

o  opatreniach vo výchove.

 Základné informácie o aktuálnych návrhoch v školskom zákone, ktoré sú predmeom rokovania v parlamente.

 Predstavenie titul Dokumentácia - Sprievodca predpismi a poradca riaditeľa školy

 pri vytváraní a vedení školskej dokumentácie 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúci pedagogických zamestnancov.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DETÍ

Stačí keď dieťa zvládne nakresliť slniečko?

Dátum:  5. apríl 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

- Čo je to grafomotorika? Vymedzenie základných pojmov.

- Vizuálno motorická percepcia (oko – ruka)

- Vývin grafomotoriky – čo v ktorom veku u detí posilniť?

- Motorika veľkých svalov verzus jemná motorika

- Cesta od čmáraníc k písaniu

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov v materských školách, učiteľov v detských centrách pre deti predškolského veku a rodičov detí predškolského veku.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte