Hry na rozvoj pozornosti a sústredenia

25.11.2013
Vzdelávanie a výchova

Tieto hry podporujú schopnosť koncentrovať pozornosť. Ich cieľom je rozvíjať nielen sústredenie, ale tiež postreh, slovnú zásobu, sebaovládanie. Podporujú tiež schopnosť vnímať a zamerať sa na špecifickú vec.

Letí, letí...
Postup: Všetci sedia v kruhu. Učiteľka (alebo niektoré z detí) odrieka riekanku: „Letí, letí, všetko letí, čo má krídla všetko letí. ... letí!“ Ten, kto hovorí riekanku, dopĺňa rôzne zvieratá (lietajúce i nelietajúce), veci a pod. Deti a aj ten, kto hovorí riekanku, musia zdvihnúť ruky vždy, keď doplnené slovo predstavuje niečo, čo má naozaj krídla a lieta (vtáci, lietadlo, raketa atď.). Keď slovo vyjadruje vec, ktorá nelieta, deti rukami nehýbu.

Postav sa, keď počuješ...
Postup: Deti sedia na stoličkách v kruhu. Učiteľka monotónnym hlasom, nevýrazne menuje rôzne predmety, medzi ktoré rovnako jednotvárnym hlasom zaraďuje mená detí. Ak dieťa počuje svoje meno, postaví sa. 
Obmena: Deti pomenujeme napr. farbami. Je náročnejšie, keď dáme každému dieťaťu kartičku s obrázkom. Dieťa sa postaví vtedy, ak bude počuť názov predmetu, ktorý má na obrázku. Pokiaľ počuje svoje meno, ostáva sedieť, vďaka čomu zároveň trénuje sebaovládanie.

Niečo vidím a je to modré...
Postup: Dieťa, ktoré začína hru, sa rozhliadne po miestnosti a povie: „Niečo vidím a je to modré.“ Ostatní pozorne sledujú miestnosť a hľadajú, čo asi myslí. Keď niektoré z detí nájde predmet, ktorý by to mohol byť, povie: „Je to lopta.“ Ak to však lopta nie je, zadávateľ hádanky deťom pomôže, napr. „Nie je to lopta, tá je okrúhla.“ Ten, kto uhádne, dáva ďalšiu úlohu. Miesto farieb môžeme použiť predmety, geometrické tvary atď. 

Kubo velí...
Postup: Jedno z detí je Kubo, ktorý velí ostatným deťom, čo majú robiť. Pokyn však musí začať formulkou: „Kubo velí...“ a potom pridá činnosť, napr. „Kubo velí, hraj na gitare.“ Deti pantomimicky napodobňujú danú činnosť. Ak Kubo nepovie: „Kubo velí...“, ale použije len popis činnosti, napr. „Skáč!“, deti ho nesmú poslúchnuť. Kto sa pomýli, vypadáva. Posledný z hráčov sa stáva Kubom.

Obloha – zem – nos
Postup: Deti sedia v kruhu a pozorujú vedúceho, ktorý rýchlejšie alebo pomalšie hovorí: „Obloha – zem – nos.“ Poradie slov rôzne obmieňa a sprevádza ich pohybmi pravej ruky. Keď povie obloha, namieri ukazovákom na povalu, keď povie zem, ukáže na podlahu, keď povie nos, dotkne sa ukazovákom svojho nosa. Ostatní vykonávajú tieto pohyby s ním. Vedúci hry urobí občas nesprávny pohyb a kto sa zmýli a napodobní ho, dostáva bod (vrchnáčik z PET fľaše). S menšími deťmi môžeme hrať len dve slová – obloha a zem. Hráč, ktorý dostane päť bodov, z hry vypadáva.

Viac aktivít nájdete v publikácii Problémové dieťa v predprimárnom vzdelávaní.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte