Dopravná výchova - edukačná aktivita

29.06.2012
Vzdelávanie a výchova

Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, ale musí byť súčasťou každodenného života detí — je prierezovou témou. Hry „Chodíme po chodníku“ a „Priechod pre chodcov“ ukážu deťom, ako sa bezpečne pohybovať po chodníku a prechádzať cez cestu.

Dopravná výchova býva najlepšie deťom priblížená formou hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básničiek, pesničiek. Deti sa oboznamujú so základnými pravidlami cestnej premávky, ktoré potrebujú vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári, cyklisti, korčuliari, cestujúci v hromadnej doprave. Získajú prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť.

Cieľom dopravnej výchovy v MŠ je:
- pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi,
- v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave i potenciálneho vodiča motorového vozidla.

Hra: Chodíme po chodníku
Na zemi si učiteľka pripraví — vymedzí „chodník“. Vedľa bude cesta, čo naznačíme tak, že tam bude cesta zo stavebníc alebo z dráhy — cesty. Na nej budú rôzne dopravné prostriedky — autá, traktory atď. Vyzveme deti, aby sa postavili na chodník a išli tak, ako chodia do MŠ. Učiteľka si všíma, ako sa deti po chodníku pohybujú. Ak deti chodia všelijako, vrážajú do seba, strkajú, všimne si, že panáčik Doprávačik je akýsi smutný. Prečo? Pripomenie im, že aj pri chôdzi na chodníku musia dodržiavať pravidlá.

Čo to je? Pravidlo je to, čo musíme dodržiavať, aby sa nám niečo podarilo, aby sme sa vyhli neporiadku, chaosu, aby sme si neublížili. Pravidlá dodržiavame pri hrách, keď sa hráme. Napr. v hre Kolo, kolo mlynské sa musíme všetci držať za ruky a točiť sa dokola, pritom si spievať. Poďme sa zahrať hru Kolo, kolo mlynské.

Po chodníku musíme chodiť vždy vpravo, to je pravidlo. Prečo? Aby ľudia, ktorí idú oproti nám, do nás nevrážali a aby sme si vzájomne neublížili. Skúsime si teraz, ako treba správne chodiť po chodníku. Rozdelíme deti na dve skupiny. Jedna skupina ide z jednej strany chodníka, druhá oproti nim. Dbáme, aby deti chodili po pravej strane, pričom si môžu hovoriť:

Chodník
Chodíme, chodíme, kadiaľ chceme,
chodník celý zapraceme.
Ak chce chodník voľný byť,
musí chodec vpravo ísť.
(Ľubica Šupová)

Stiahnuť pracovný list >>


Hra: Priechod pre chodcov

Učiteľka si pripraví na zemi v triede cestu pre rôzne vozidlá. Cez ňu priechod pre chodcov z papiera alebo iného dostupného materiálu. Cesta musí byť dostatočne široká, aby si mohli deti nacvičiť po ňom chôdzu. Deti rozdelíme na vodičov dopravných prostriedkov a chodcov. Chodcov zasa na dve skupiny, aby mohli prechádzať cez priechod oproti sebe. Deti — vozidlá si zoberú do rúk volanty — krúžky a výberu si obrázky dopravných prostriedkov, ktoré majú pripevnené na hrudi a chrbte. Začnú jazdiť po ceste. Pri priechode pre chodcov sú pripravení chodci. Najprv ukážkovo vedieme deti k tomu, aby si precvičili správny prechod cez priechod. Každé dieťa samostatne. Potom dve deti oproti sebe. Ak vodiči vidia, že sú chodci pripravení prejsť na druhú stranu, dávajú im prednosť. Keď majú deti precvičený správny prechod s tým, že sa 2 x pozrú vľavo a vpravo, vymenia si úlohy. Deti — vodiči sú chodci a naopak.

Na priechodoch pre chodcov na chodcov číha ešte jedno veľké nebezpečenstvo. Chodec stojí pred priechodom, slušný vodič zastaví vozidlo a púšťa chodca prejsť cez cestu. Chodec začne prechádzať cez cestu, ešte sa poďakuje vodičovi, že ho pustil a v druhom jazdnom pruhu podbehne pod idúce vozidlo. Ako je to možné? Jednoducho: nezodpovední vodiči ignorujú alebo prehliadajú priechod pre chodcov a auto, ktoré stojí pred priechodom, začnú obiehať cez ľavý jazdný pruh alebo auto idúce v protismere nerešpektuje chodca na priechode. Dávajte si na toto veľký pozor, a keď budete prechádzať cez priechod (aj so svetelnou signalizáciou), tak počas prechádzania cez priechod neustále sledujte dopravnú situáciu naľavo a aj napravo! Ak sa dá, treba vždy využívať na prechádzanie cez cestu priechody pre chodcov, najlepšie so svetelnou signalizáciou, podchody a nadchody, ktoré sú najbezpečnejšie. Dbaj o svoju bezpečnosť! Deťom ukážeme názorné, ako vyzerajú nadchody a podchody na obrázkoch, či na DVD a pod., pretože nie všetky deti sa s nimi už stretli.

Stiahnuť pracovný list >>


Vybrané z publikácie
Dieťa a jeho svet.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte