Dôležité sú potreby všetkých žiakov

20.11.2020
Vzdelávanie a výchova

Do škôl sa postupne dostáva vzdelávací program, ktorý upravuje organizáciu a metódy výučby podľa možností či potrieb žiakov. Pilotné overovanie približuje v rozhovore riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová .

Otázka: Roky sa u nás volá po reforme obsahu vzdelávania. Prečo sa tak doteraz nestalo?
Odpoveď: Premrhali sme desaťročia pomerne nesystémovými a povrchnými zásahmi do škôl. Prípadne zmenami, ktoré sa diali „na papieri“ a bez toho, aby bola školám poskytnutá podpora pri ich zavádzaní do praxe. V dôsledku toho mnohí už stratili dôveru v to, že reforma môže do škôl priniesť pozitívne zmeny a zlepšiť kvalitu vzdelávania. No myslím si, že vzhľadom na zhoršujúce sa výsledky našich žiakov a zvyšujúce sa rozdiely medzi deťmi z rodín s rôznym socioekonomickým zázemím sú zmeny nevyhnutné.

Otázka: Mohli by ste plánovanú reformu nejako priblížiť? Aké zmeny môžu očakávať pedagógovia na jednotlivých typoch a stupňoch škôl?
Odpoveď: Keďže základné vzdelávanie je ťažiskový článok vzdelávacej sústavy, je v tomto momente aj našou prioritou. Paradoxne pandémia niektoré zo zmien urýchlila a odokryla viaceré slabé miesta vo vzdelávaní. Jednou z nich je príliš detailne zadefinovaný obsah vzdelávania v niektorých predmetoch zameriavajúci sa najmä na encyklopedické vedomosti alebo chýbajúca obsahová previazanosť medzi jednotlivými predmetmi. Žiakom tak unikajú súvislosti a zmysel vzdelávania. Ďalej je to striktné naviazanie štátom predpísaných výstupov vzdelávania na ročníky, ktoré školám neumožňuje prispôsobiť tempo svojim možnostiam či predpokladom žiakov. Naším cieľom je preto prebudovať program základného vzdelávania tak, aby školy mali možnosť prispôsobiť vzdelávanie potrebám žiakov. Má nadväzovať na predškolské vzdelávanie a rozvíjať ho v zmysluplných, na seba nadväzujúcich celkoch. A zároveň chceme, aby sa vytvorila rovnováha medzi tým, čo od vzdelávania očakáva štát a čo doň potrebujú zakomponovať regióny a konkrétne školy.

Otázka: Ako to teda v praxi bude fungovať?
Odpoveď: Vzdelávací program zo strany štátu stanoví ciele pre jednotlivé vzdelávacie oblasti po dlhších etapách, teda vzdelávacích cykloch. Prvý cyklus bude pokrývať prvý až tretí ročník, druhý cyklus bude zahŕňať štvrtý a piaty ročník a tretí cyklus šiesty až deviaty ročník základnej školy. Cykly budú umožňovať plynulejší prechod od všeobecnejšieho základu smerom k väčšej diferenciácii a špecializácii obsahu vzdelávania. Aby som uviedla konkrétny príklad, tak v prvých ročníkoch základnej školy už nebude musieť nevyhnutne byť hodinový rozvrh hodín. Vyučovať sa bude môcť aj tak, že tempo vyučovania bude pružnejšie, obsah integrovanejší a prispôsobený reálnym učebným schopnostiam žiakov. V druhom cykle sa budú môcť stretávať a pôsobiť učitelia prvého aj druhého stupňa základnej školy, pričom počítame aj s lepšou prepojenosťou s činnosťou školských klubov. V treťom cykle budú mať školy viac voľnosti, ako usporiadať obsah vzdelávania a previazať jednotlivé predmety. Školy získajú viac autonómie pri usporiadaní a tvorbe obsahu vzdelávania a aj pri organizácii vyučovania. Tejto logike zodpovedá i zavedenie voľného trhu s učebnicami, ktorý sa ešte viac rozvinie, aby sa zabezpečila pestrejšia paleta učebníc pre školy.

Otázka: Sú školy na túto zmenu pripravené?
Odpoveď: V tomto období už niektoré prvky načrtnutej zmeny overujeme. Do pilotného overovania upravených učebných plánov, cieľov a obsahu vzdelávania pre základné školy máme zapojených niekoľko desiatok škôl, ktoré využívajú väčšiu autonómiu pri organizácii vzdelávania na svojej škole. Majú k dispozícii obsah vzdelávania rozdelený na vzdelávacie cykly a k tomu upravené učebné osnovy. Na základe toho si slobodnejšie stavajú svoj školský vzdelávací program. Sledujeme a vyhodnocujeme najmä to, ako školy túto autonómiu dokážu použiť, čo im prináša a aký typ podpory potrebujú na to, aby sa stali skutočnými vlastníkmi svojho kurikula.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte