Učitelia sa môžu bezplatne vzdelávať aj v máji

05.05.2022
Vzdelávanie a výchova

Pozrite, aké témy bezplatných webinárov zaplnia májový kalendár. Webináre sú určené najmä učiteľom, riaditeľom a odborným zamestnancom, ale tentokrát si v témach nájdu svoje aj rodičia. Dozviete sa napríklad aj to, čo robiť, kým čakajú na termín u logopéda, ako rozvíjať správne návyky na kreslenie u najmenších detí, prečo sa väčší žiaci vlastne majú učiť chémiu, ako si poradiť s vychádzkami na biológii... preklikajte psetrú ponuku a nezabudnite sa na webináre vopred prihlásiť.

 

 

 

Ochrana života a zdravia v základných školách

Riešenie mimoriadnych situácií

Dátum: 12. máj 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Katarína Dutková

Obsah webinára:

 • Prepojenie prierezovej témy Ochrana života a zdravia (OŽZ) s obsahom učiva na 1. a 2. stupni ZŠ.
 • Témy, prvky a praktické poznatky OŽZ v jednotlivých vyučovacích predmetoch primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.
 • Civilná ochrana (CO) – systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku.
 • Opatrenia, činnosti a postupy pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
 • Všeobecné zásady pri ohrození.
 • Zbrane hromadného ničenia.
 • Cesty ochrany života a zdravia.
 • Kolektívna ochrana.

 

Pre koho webinár odporúčame: predovšetkým pre učiteľov základných škôl.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


Prečo sa učiť chémiu?

Azda každý učiteľ chémie sa počas svojej praxe stretol s otázkami: „A na čo nám to bude? Prečo sa to učíme?“ Nie je ľahké na takéto otázky žiakov odpovedať, preto sa spoločne pokúsime počas webinára na tieto otázky nájsť odpovede.

Dátum: 17. máj 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Časnochová, učiteľka aktívne pracujúca na 2. stupni ZŠ v Bratislave

Obsah webinára:

 • Skúsime odpovedať na najťažšiu otázku, ktorú nám kladú žiaci: „Prečo sa učiť chémiu?“.
 • Zaujímavé a aktivizujúce trendy vo vyučovaní chémie.
 • Praktické ukážky pokusov, ktoré si nevyžadujú laboratórium ani špeciálne pomôcky na témy: voda, horenie, vitamíny, mydlá, stavebníctvo, kyslé dažde, chromatografia.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov chémie na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Vychádzka ako forma bádateľského vyučovania na hodinách biológie

O tom, ako uplatniť a overiť vedomosti žiakov získané na hodinách biológie v triede, praktickým vyučovaním v prírode, v okolí školy alebo priamo na školskom dvore.

Dátum: 18. máj 2022 (streda) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára:

 • vysvetlenie problematiky vychádzky ako formy vyučovania,
 • príprava prírodovednej vychádzky,
 • realizácia prírodovednej vychádzky – príklady, námety,
 • odporúčania pre pedagogickú prax,
 • zhodnotenie vychádzky ako formy vyučovania,
 • spätná väzba – ako zistiť, či sa žiaci na vychádzke niečo naučili,
 • povieme si aj o význame hodnotenia bádateľského vyučovania,
 • príklad spôsobu hodnotenia  bádateľských aktivít na konkrétnom príklade.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov v materských školách , učiteľov prírodovedy a biológie v základných školách a gymnáziách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Kreslíme s maličkými

Vývin jemnej motoriky a pozitívny vzťah ku kresleniu u najmenších detí

Dátum: 19. máj 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára:

 • Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku.
 • Prečo je kresba dôležitá?
 • Vývin laterality a jej vplyv na iné oblasti.
 • Rozvoj jemnej motoriky a správny úchop ceruzky.
 • „Pozor, nech nejdeš za čiaru!“ – precíznosť vs. motivácia.
 • Prepojenie s jednotlivými časťami pracovného zošita Kuliferdík. Návody, ako ho využiť napríklad pri práci s triedou, s dieťaťom doma.

Pre koho webinár odporúčame: Pre rodičov detí v tomto vývinovom období, pre učiteľov a učiteľky v materských školách a jasličkách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

Zdroj: raabe.sk

 

 

 

 

 

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte