Ako s peniazmi? Naučte seba aj žiakov

06.05.2022
Vzdelávanie a výchova

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Je definovaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Na Slovensku máme zásady finančnej gramotnosti zakotvené v Národnom štandarde finančnej gramotnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Školy majú povinnosť Národný štandard finančnej gramotnosti zapracovať do školského vzdelávacieho programu aj napriek tomu, že finančná gramotnosť nie je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu. Odborníci tvrdia, že finančné vzdelávanie by malo byť podchytené už v detstve. Pretože prieskumy ukazujú, že slovenské deti v oblasti finančnej gramotnosti dosahujú len priemerné výsledky. Pravdepodobne je to kombinácia toho, že sa v rodine o financiách rozprávajú väčšinou len v teoretickej rovine a chýba im prax. Na druhej strane ani v škole nedostávajú potrebné finančné vzdelanie.

Na túto skutočnosť reaguje RAABE AKADÉMIA vytvorením vzdelávacích programov inovačného vzdelávania, ktoré ponúkajú pedagógom rozvoj profesijných kompetencií. Najnovším programom uzatvárajúcim vzdelávanie pedagógov vo finančnej oblasti je program Finančná gramotnosť pre materské školy.

Tento vzdelávací program dopĺňa existujúce programy zamerané na finančnú gramotnosť pre oba stupne základných škôl a stredné školy.

 

Zdroj: raabeakademia.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte