Súťaž Čitateľský oriešok 8 pre žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníka ZŠ

Dátum: 
14.09.2021 - 30.06.2022
Adresa: 
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12 – 14
81108 Bratislava
Kategória: 
Súťaž
Pozvať priateľov
 • Info
 • Prihláška
 • Zadanie
 • Pravidlá súťaže
 • Produkty
 • Texty na lúskanie
 • Video
 • Finalisti
 • Partneri
 • Víťazi
 • Hľadáte cesty, ako podporiť u svojich žiakov pozitívny vzťah ku knihám?
 • Radi by ste sa presvedčili, či prečítaným textom skutočne rozumejú?
 • Chcete im ponúknuť moderné a veselé príbehy zohľadňujúce ich vek?
 • Vymýšľate spôsoby, ako rozvíjať ich fantáziu?

Poďte spolu s nami lúskať príbehy a odkrývať TAJOMSTVÁ SVETA!!

Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať. Zapnite mozgové závity, pridajte trochu fantázie a ukážte nám svoju šikovnosť! Zapojte sa do súťaže Čitateľský oriešok 8 a zažite dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami, ktoré na vás v príbehoch čakajú, a s ktorými sa lusknutím prsta dostanete do sveta fantázie.

POZOR INFORMÁCIA PRE PRVÁCKE TRIEDY!
Do súťaže sa aj v tomto školskom roku môžu zapojiť aj šikovní PRVÁCI. Aj tento rok pre nich upravíme otázky za textami, aby lúskanie príbehov zvládli naozaj všetci. A keďže v čase konania súťaže ešte nepoznajú všetky písmenká, príbehy na čítanie si môžu prváci s pani učiteľkami vypočuť. Linky na nahrávky zverejníme súčasne s textami na lúskanie 2. decembra 2021. Po vypočutí príbehov správne odpovedia na otázky a potom už samostatne nakreslia svoje dva prečítané príbehy do jedného výkresu.

AKO BUDETE SÚŤAŽIŤ?

1. KROK: ČÍTANIE a POROZUMENIE

Prelúskajte sa dvoma veselými príbehmi a nájdite v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky.

2. KROK: KREATIVITA A FANTÁZIA

Potom sa zahrajte na umelca – vymyslite postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslite ho na jeden výkres.

PREČO JE DOBRÉ PRIHLÁSIŤ SA?

 • Lebo radi čítate a kreslíte, ste tvoriví a chcete vyhrať pekné ceny.

 

PRÍNOS PRE ŽIAKA:

 • V úlohách si žiaci precvičia čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.
 • Súťaž tiež rozvíja ich predstavivosť a obrazotvornosť – vo výtvarnej časti musia zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného.
 • Ocenení žiaci získajú diplom od nakladateľstva RAABE a hodnotné ceny.

PRÍNOS PRE ŠKOLU:

 • Dozvedia sa o vás ostatní – súťaž budeme promovať na najväčšom portáli pre pedagógov –www.skolskyportal.sk, kde zverejníme aj výkresy jednotlivých víťazov.
 • O víťaznej škole sa dozvedia aj novinári.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky zľavu z bežnej ceny 7 € na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta (po zľave 3 € / 1ks).

do 12. novembra 2021 – PRIHLASOVANIE

Záujemcovia sa do súťaže Čitateľský oriešok 8 môžu prihlásiť do 12. novembra 2021. Do tohto termínu sa škola alebo učiteľ zaregistruje do súťaže prostredníctvom prihlasovacieho formulára zverejneného na stránke www.skolskyportal.sk.
2. december 2021 – ZADANIE A LÚSKANIE
Učiteľ dostane na email, uvedený pri prihlásení, zadanie s úlohami pre svojich žiakov. Zadania sú samostatné pre žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka. Žiaci zo špeciálnych základných škôl riešia úlohy bez ohľadu na ročník, podľa zváženia ich učiteľa. Žiakom ich škola vytlačí alebo pošle mailom, aby si ich vytlačili doma. Od tohto momentu žiaci môžu lúskať Čitateľský oriešok – prečítajú si texty, vyplnia úlohy a nakreslia príbeh na jeden výkres A4. Pri žiakoch zo špeciálnych škôl, resp. tried musí byť výrazne vyznačené, že ide o žiaka zo špeciálnej školy, resp. triedy.
do 14. marca 2022 – ZASLANIE
Škola zozbiera hárky s písomnou časťou súťaže aj výkresy žiakov a zašle ich poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava. Každý hárok aj výkres musí byť na zadnej strane označený – meno žiaka, ročník, názov a adresa školy. Pri žiakoch zo špeciálnych škôl, resp. tried musí byť výrazne vyznačené, že ide o žiaka zo špeciálnej školy, resp. triedy.
od 5. apríla do 16. mája 2022 DO 12.00 HODINY!!!! – VÝBER A HLASOVANIE
Výkresy, ktoré spĺňajú všetky podmienky súťaže a ktoré vyberie odborná komisia do finále, zverejníme na Facebooku RAABE, kde v priebehu apríla a mája budú za obrázky hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získa samostatné ocenenie. Z každého ročníka bude vybraných maximálne 333 postupujúcich.
 jún 2022 – VYHODNOTENIE

Organizátor vyhlási ocenených v štyroch kategóriách súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva RAABE (prvé tri miesta v každom ročníku)
 • Ocenenie verejnosti (prvé tri miesta v každom ročníku)
 • Ocenenie pre školy (tri školy náhodne vylosované zo všetkých zapojených škôl do súťaže)
 • Ocenenie pre špeciálne školy (tri miesta pre žiakov zo špeciálnych škôl, resp. tried)

 

Kontaktná osoba

Formát bez medzery. napr.: 0902123456

Škola

Formát bez medzery. napr.: 84105

Súťaže sa zúčastní

Ahoj, si pripravený prelúskať sa súťažou?

Tu si môžeš prečítať
návod, ako na to...

orech

1. TEXTOVÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Pozorne si prečítaj príbeh tak, aby si mu porozumel. Za ním nájdeš otázky súvisiace s textom, ktorými sa budeš musieť prelúskať.

Každá úloha je trochu iná – niekedy správnu odpoveď zakrúžkuješ, inokedy ju vypíšeš, občas budeš musieť aj počítať a niektoré odpovede si zistíš v encyklopédii alebo na internete.

To isté zopakuješ pri prvom aj druhom príbehu. Dva príbehy = dvakrát otázky.

Nezabudni!

Zadanie s textom aj otázkami si vytlač, doplň odpovede a na druhú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

2. VÝTVARNÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Keď sa prelúskaš textami a nájdeš v nich správne odpovede, nasleduje výtvarná časť súťaže, kde nám ukážeš svoju predstavivosť a výtvarné zručnosti.

Spomeň si na hrdinov z prvého a druhého príbehu a popremýšľaj, ako a kde by sa mohli skamarátiť.

Na výkres A4 nakresli alebo namaľuj spoločné dobrodružstvo do jedného obrázku. Postačí ti len trošku fantázie!

Nezabudni!

Obrázok nakresli alebo namaľuj na výkres formátu A4 a na zadnú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

 

Veľká prosba na pani učiteľky!

 1. Úlohou žiakov je nakresliť vždy LEN JEDEN obrázok, v ktorom spoja dva prečítané príbehy. 

 2. Neposielajte nám dve kresby od jedného žiaka.

 3. Kreslite so žiakmi vždy LEN na výkres FORMÁTU A4.

 4. Odpovedné hárky podpíšte.

 5. Nezabudnite podpísať aj výkres, uveďte ročník, názov a adresu školy.

 6. Do obálky vkladajte odpovedné hárky ZVLÁŠŤ a výkresy ZVLÁŠŤ. Nespájajte ich spinkami!

Do súťaže zaradíme len tých žiakov, ktorí splnia obe časti súťaže, t.j. odpovedia na otázky na oboch hárkoch a nakreslia jeden obrázok, v ktorom oba príbehy spoja.

Vyplnené úlohy a výkres odovzdáš pani učiteľke/pánovi učiteľovi.
Do 14. marca 2022 nám tvoja škola vyplnené zadanie aj výkres pošle poštou do 
RAABE.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže s názvom „Čitateľský oriešok” (ďalej len „súťaž“ ) je odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. so sídlom Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718, IČ DPH: SK2021907492.

Organizátor vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá").

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.

ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
Začiatok súťaže: september 2021
Koniec súťaže: jún 2022

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka základných škôl, ak ich škola do súťaže prihlási prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.skolskyportal.sk najneskôr do 12. 11. 2021. Podmienkou zaradenia do súťaže je uvedenie mena a priezviska žiaka, ročník, názov a adresa školy. A tiež splnenie oboch častí súťaže, t.j. odpovedanie na otázky na oboch hárkoch a nakreslenie jedného obrázka, v ktorom sa oba príbehy spoja.

ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE:

 1. Prihlasovanie žiakov do súťaže sa končí 12. novembra 2021.
 2. Učiteľ po prihlásení najneskôr do 2. decembra 2021 e-mailom na mailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške, dostane link na stiahnutie textov na lúskanie spolu s otázkami na zodpovedanie.
 3. Vyplnené písomné úlohy a výkresy s kresbami podľa zadania za žiakov zašle škola poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava najneskôr do 14. marca 2022.
 4. Odborná porota vyberie zo všetkých doručených výkresov v prvom kole 333 výkresov za každý ročník.
 5. Od 5. apríla do 16. mája 2022 budú tieto výkresy zverejnené na Facebooku RAABE, kde prebehne hlasovanie – lajkovanie kresieb širokou verejnosťou.
 6. Hlasovanie na Facebooku RAABE končí 16. mája 2022 o 12:00 hodine!!!. Hlasy udelené jednotlivým prácam po tomto termíne nebudú započítané do celkového poradia prác.
 7. Vyhodnotenie súťaže vo všetkých štyroch kategóriách sa uskutoční v júni 2022.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

-      Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej ceny 6 € na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta (po zľave 3 € / 1ks).

SPÔSOB VYHODNOTENIA SÚŤAŽE A VÝHRY:

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v júni 2021. Organizátor vyhlási ocenených v štyroch kategóriách súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva RAABE.

Individuálna cena pre žiaka. V každom ročníku odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov a zástupcov nakladateľstva RAABE Slovensko určí 1., 2. a 3. miesto.

 • Ocenenie verejnosti.

Individuálna cena pre žiaka. V každom ročníku bude udelené 1., 2. a 3. miesto na základe počtu lajkov udelených jednotlivým prácam v termíne, ktorý je uvedený v časti Časový priebeh súťaže, bod 6.

 • Ocenenie pre školy.  

Cena pre školy. Každá kresba zaslaná do súťaže, ktorá splnila pravidlá súťaže, bude zaradená do žrebovania. Tri školy, ktorých kresby budú vyžrebované, získajú ocenenie „Oriešok pre školu“.

 • Ocenenie pre špeciálne školy, resp. špeciálne triedy. 

Individuálna cena pre žiakov. Odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov, zástupcov nakladateľstva RAABE Slovensko a odborníka z oblasti špeciálnej pedagogiky vyberie 3 práce spomedzi všetkých, ktoré do súťaže zaslali špeciálne školy.

 • Víťazi súťaže získajú diplomy a vecné ceny.

VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE:

Zo súťaže budú vylúčení žiaci, ktorí vo svojom mene zašlú cudzie dielo (výkres), dielo už skôr zverejnené, alebo sa pokúsia iným podvodným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže a žiaci, ktorí nesplnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie zo súťaže aj v prípade, ak nebudú splnené základné podmienky súťaže, t.j. ak žiaci zašlú nie jeden výkres, ale dva. Nepodpísané kresby aj odpovedné hárky budú tiež automaticky vylúčené zo súťaže.

PREVZATIE VÝHIER

Ocenení v jednotlivých kategóriách budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. Zoznam výhercov bude zverejnený aj na stránke www.skolskyportal.sk. Výhry budú odovzdané organizátorom súťaže, príp. partnermi súťaže, a to buď osobne alebo poštou.

ZODPOVEDNOSŤ

Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

Účastníci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom organizátora a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.

Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

Organizátor si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a prípadne vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil tieto pravidlá, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

OSOBNOSTNÉ PRÁVA A OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži súhlasí kontaktná osoba so zasielaním informačných a marketingových správ na svoj email a súčasne potvrdzuje, že si prečítal a porozumel zásadám ochrany osobných údajov prevádzkovateľa, ktoré sú dostupné TU.

Registráciou v súťaži kontaktná osoba potvrdzuje, že škola, z ktorej je zapojený žiak, disponuje súhlasom zákonného zástupcu na zapájanie žiaka do súťaží organizovanými tretími stranami a zverejňovanie mena a priezviska na webových stránkach a sociálnych sieťach tretích strán. Škola je povinná poskytnúť tento súhlas na vyžiadanie organizátorovi súťaže. 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Pravidlá súťaže sú po celý čas konania súťaže zverejnené na webovej stránke www.skolskyportal.sk. Pre prípadné otázky k súťaži je možné využiť telefónne číslo 02 / 32 66 18 82. Otázky možno zaslať aj e-mailom na adresu marketing@raabe.sk. Ako Predmet mailu je potrebné uviesť názov "Čitateľský oriešok 8".

 

V Bratislave 14. 9. 2021
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
Tel. 02 / 32 66 18 82

www.skolskyportal.sk

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník základnej školy

Prinášajú krátke a pútavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia pracovať s textom.

Obsahujú úlohy koncipované ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, ktoré ich pripravia na ďalšie testovania.

VĎAKA NIM MÔŽETE:

 • rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením,
 • budovať ich pozitívny vzťah ku knihám,
 • prehlbovať ich vnímanie medzipredmetových vzťahov,
 • trénovať logické myslenie žiakov,
 • naučiť žiakov hľadať súvislosti, podporiť využívanie získaných vedomostí v praxi.

Pracovné zošity TAJOMSTVÁ SVETA získali odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR, figurujú na zozname dotovaných učebníc a pracovných zošitov, a teda môžete ich pre svojich žiakov objednať s využitím ministerského príspevku.

Viac

 

Pamätajte, že do súťaže zaradíme len tých žiakov, ktorí splnia obe časti súťaže, t. j. odpovedia na otázky na oboch hárkoch a nakreslia jeden obrázok, v ktorom oba príbehy spoja.

Ako sa prelúskať úlohami a správne vyriešiť zadanie sa dozvieš TU.

Texty na stiahnutie pre 1. ročník

Biela perina a diamanty   Bez slnka
Biela perina a diamanty Bez slnka

Príbeh Biela perina a diamanty si môžete vypočuť TU.  
Príbeh Bez slnka si môžete vypočuť TU.

Texty na stiahnutie pre 2. ročník

Včerajší deň   Splnený sen
Včerajší deň Splnený sen

Texty na stiahnutie pre 3. ročník

Čo je to vlastne šťastie?   Speváčka Etna
Čo je to vlastne šťastie? Speváčka Etna

Texty na stiahnutie pre 4. ročník

Záchrana Jaka   Miškov poklad pokladov
Záchrana Jaka Miškov poklad pokladov

Všetky texty na lúskanie môžete stiahnuť TU !

Čitateľský oriešok 7

Sledujte slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7. Dozviete sa mená víťazov v jednotlivých kategóriách a tiež si môžete pozrieť galériu ocenených detských výtvorov. Tento súťažný rok nebol veru jednoduchý, o to viac si ceníme, že sa školy aj jednotlivci do našej súťaže zapojili. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami tento rok súťažili a víťazom srdečne gratulujeme!

 

Čitateľský oriešok 6

COVID-19 neobišiel ani najväčšiu čitateľsko-výtvarnú súťaž pre školy na Slovensku ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK 6 Síce sme sa nemohli stretnúť na slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdávaní cien v Zichyho paláci v Bratislave, šikovné deti ale o svoje zaslúžené ceny neprišli... ...v čase, keď boli školy zatvorené, sme im odmenu poslali priamo k nim domov! Všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili, gratulujeme! Tešíme sa z Vašej výhry a želáme Vám všetko dobré! A hlavne: NEPRESTÁVAJTE ČÍTAŤ a KRESLIŤ! Nech sa páči, zoznámte sa s víťazmi!

 

Čitateľský oriešok 5

Nakuknite s nami na slávnostný ceremoniál odovzdávania cien víťazom súťaže, ktoré sa konalo v Zichyho paláci v Bratislave v apríli 2019.

 

Čitateľský oriešok 4 – vyhlásenie výsledkov

Pozrite si reportáž zo slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 4, ktoré sa konalo 19. apríla 2018 v Zichyho paláci v Bratislave. Dovidenia zase o rok, priatelia čítania!

 

Čitateľský oriešok 3 – Slávnostné vyhodnotenie

20. apríla 2017 sa v Zichyho paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3, spojené s odovzdávaním cien. Pozrite si reportáž, ktorá zachytáva atmosféru tohto slávnostného okamihu.

 

Habakuky – Rozprávková cena pre víťazov súťaže Čitateľský oriešok 3

Pozrite si zostrih toho najlepšieho, čo zažili víťazi 3. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok v rozprávkovej krajine Pavla Dobšinského, v čarovnej dedinke Habakuky.

 

O čítaní s porozumením v Dámskom klube na STV1

Reportáž o celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaži s názvom Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko pre žiakov 2., 3. a 4. ročníkov základnej školy. Do prvého ročníka sa prihlásilo takmer 10 000 žiakov! A tiež rozhovor v štúdiu o potrebe rozvíjať u detí čítanie s porozumením. Čo vlastne čítanie s porozumením je? Viete, ako môžu rodičia prispieť k tomu, aby deti viac čítali a aj porozumeli tomu, čo čítajú? Pozrite si Dámsky klub.

Predstavujeme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 8

Presne 333 kresieb z každého ročníka postúpilo do ďalšieho kola už ôsmeho ročníka čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 8. Spolu 1 332 detských výtvorov sa teraz bude uchádzať o lajky na facebookovom profile vyhlasovateľa súťaže – odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa mohli aj v tomto neštandardnom školskom roku, ktorý je poznačený karanténami a dištančným vzdelávaním, prihlásiť do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 8. Najväčšiu súťaž, ktorá už po ôsmy raz rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, prinieslo do slovenských škôl odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko spolu so svojimi partnermi. Tvárou tohto ročníka súťaže je obľúbený herec – Dávid Hartl.

Úlohou detí bolo v rámci každého ročníka prečítať dva krátke texty z pracovných zošitov Tajomstvá sveta, po ich prečítaní odpovedať na kontrolné otázky, ktoré preverili, či deti prečítanému textu aj porozumeli, a následne prečítané dva príbehy preniesť do jednej jedinej kresby. Malí školáci tak svojimi pastelkami a farbami spájali rôzne príbehy napríklad o zasneženej krajine, všerajšom dni, splnenom sne či sopke alebo Miškovom sne.

„Veľmi nás potešilo, že aj napriek častým karanténam tried, si aj tento rok učitelia našli čas, prečítali so žiakmi príbehy, nakreslili krásne kresby a naplnili všetky podmienky súťaže," povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko. „Všetkým patrí veľká vďaka!“, povedala.

Postupujúce práce sa teraz budú uchádzať o hlasy vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci známi tak svojím lajkovaním môžu podporiť mladých autorov kresieb. Práce s najväčším počtom lajkov v rámci verejného hlasovania získajú hodnotné ceny. Ale POZOR! Nezávisle od verejného hlasovania bude prebiehať aj posudzovanie kresieb profesionálnymi výtvarníkmi, ktorí z každého ročníka vyberú trojicu kresieb. Aj ich autori budú odmenení cenami. Výtvarníci tiež vyberú víťazov aj spomedzi žiakov špeciálnych tried a špeciálnych základných škôl, ktorých výtvory posudzujú v samostatnej kategórii.

HLASOVANIE VEREJNOSTI BUDE PREBIEHAŤ AŽ DO 16. MÁJA 2021 DO 12.00 HODINY.

Fotogalériu postupujúcich prác za 1. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 2. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 3. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 4. ročník nájdete TU. Hlasujte!

 

Pre školy prihlásené do súťaže stále platí zľava na nákup
pracovných zošitov 

TAJOMSTVÁ SVETA

Tajomstva 1 Tajomstva 2 Tajomstvá 4

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré učia žiakov nižších ročníkov pracovať s textom a rozvíjať čítanie s porozumením.

V júni 2022 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže v štyroch kategóriách:

✪ Ocenenie nakladateľstva RAABE – rozhodujú výtvarníci (prvé tri miesta v každom ročníku)

✪ Ocenenie verejnosti – rozhoduje počet lajkov na Facebooku (prvé tri miesta v každom ročníku)

✪ Ocenenie pre školy – náhodné žrebovanie spomedzi všetkých zapojených škôl (tri miesta)

✪ Ocenenie pre špeciálne školy – rozhodujú výtvarníci (prvé tri miesta v kategórii ŠPECIÁLNE ŠKOLY)

 

V každej kategórii a aj v rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé a tretie miesto.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

KLIKNITE NA OBRÁZOK PRE JEHO ZVÄČŠENIE

Ocenenie nakladateľstva RAABEindividuálne ceny pre žiakov

1. ročník

1. miesto
Marko Havala
ZŠ s MŠ
Školská 375/23
Čereňany
2. miesto
Eva Šusteková
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823/7
Trstená
3. miesto
Sára Čurmová
Základná škola
J. Švermu 6
Michalovce
Komentár výtvarníkov:
Krásna a prehľadná kompozícia, čistá kolorizácia, optimistické a zdravo sebavedomé dielko.
Komentár výtvarníkov:
Veľmi príjemne zvolená svieža farebnosť, pocit z dielka je akoby pokračovalo aj mimo priestor, ktorý má vymedzený na výkrese.
Komentár výtvarníkov:
Z tejto školy tradične každý rok vychádzajú nádejní umelci, oceňujeme kombinovanú techniku a veľmi pekne predelený priestor, ktorý má hĺbku, samozrejme je to veselé a na pocit aj "pohyblivé" dielko.

2. ročník

1. miesto
Tomáš Juritka
ZŠ s MŠ
Oravská Polhora 130
Oravská Polhora
2. miesto
Nella Brečková
Základná škola
J. Švermu 6
Michalovce
3. miesto
Saška Majerová
Spojená škola
Oslobodenia č. 165
Belá
Komentár výtvarníkov:
Asi najzaujímavejšie dielo v súťaži, zhíkli sme nad ním všetci, lebo má zaujímavo rozčlenený priestor, kdekoľvek sa pozrieme, všade sa niečo deje, či je to príbeh, alebo použitá kombinovaná technika a nemenej pozornosti si zaslúži aj výborné figurálne zvládnutie zobrazených postavičiek, s veľkou chuťou kreslené/maľované.
Komentár výtvarníkov:
Tento obrázok doslova "spieva" jednu z úžasných indiánskych piesní, precízna práca na vzoroch a detailoch je tu evidentná, samozrejme príjemná a napriek členitosti aj prehľadná kompozícia.
Komentár výtvarníkov:
Malá autorka zvolila nočnú scénu, ktorú treba oceniť vďaka nádherne svetielkujúcej oblohe, samozrejme ostatné kritériá sú zachované ako kompozične, tak aj príbehovo, dielko má veľmi pôsobivý pohľadnicový efekt.

3. ročník

1. miesto
Juraj Durčák
ZŠ s MŠ
Novoť 315
Novoť
2. miesto
Barbora Urbaníková
Základná škola Litava
Litava 4
Litava
3. miesto
Veronika Hrabčáková
Základná škola
ul. 17. novembra 31
Sabinov
Komentár výtvarníkov:
Vtipne pôsobiace dielko, zachytáva radosť, pohyb, evokuje divadelné javisko, akoby sa postavičky chceli prihovoriť divákovi.
Komentár výtvarníkov:
Tu je evidentné čosi podobné ako pri prvom mieste, vtipný – plávajúci výjav, jemné pozadie s výrazným popredím vytvára príjemný 3D efekt.
Komentár výtvarníkov:
Tu sa nám veľmi páčila štruktúra, do ktorej sú zasadené postavy, dielko má v sebe originalitu a dekoratívnosť a svojským spôsobom oslovuje diváka, na jednej strane poskytuje dramatickosť vďaka červeno-čiernej štruktúre, na strane druhej ukľudňuje detskou naivitou ružových tónov geometrie v pozadí.

4. ročník

1. miesto
Klára Krajňáková
Základná škola
Staničná 13
Košice
2. miesto
Nella Petríková
Základná škola
Pri Podlužianke 6
Levice
3. miesto
Sofia Ondrášiková
Základná škola
Nobelovo námestie 6
Bratislava
Komentár výtvarníkov:
Vyspelý motív autora, ktorý už zrejme vie, kam sa bude v živote uberať, odvážne vsadil do popredia portrét, ktorý nesie prvky určitého stupňa maliarskej zrelosti.
Komentár výtvarníkov:
Zaujímavo surrealisticky ponímané stvárnenie príbehov, veľmi dobre a vyspelo rozmaľované všetky plány príbehu, autorka je sama akoby súčasťou príbehu.
Komentár výtvarníkov:
Veľmi precízna a ilustratívne pochopená kompozícia, cítiť z dielka lásku k ľuďom aj k prírode.

Výtvarné práce žiakov v rámci 8. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže
Čitateľský oriešok opäť hodnotili profesionálni výtvarníci –
Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe,
ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh.


Ocenenie verejnosti na základe počtu „lajkov“ na Facebooku

1. ročník

1. miesto
Nella Lívia Mankovická
ZŠ Jána Amosa Komenského
Komenského 3
Komárno
2. miesto
Sofia Poljaková
ZŠ v Kurime
Družstevná 222
Kurima
3. miesto
Melinda Sýkorová
ZŠ v Trenčianskom Jastrabí
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Jastrabie

2. ročník

1. miesto
Nina Michalková
ZŠ s MŠ
Dostojevského 2616/25
Poprad
2. miesto
Viktória Brutvanová
Základná škola
Belehradská 21
Košice
3. miesto
Mária Strapková
Základná škola Ľudovíta Štúra
Pionierska 4
Šaľa

3. ročník

1. miesto
Viktória Šinaľová
Základná škola
ul. 17. novembra 31
Sabinov
2. miesto
Ema Oriešková
Základná škola
Ul. Dr. Janského 2
Žiar nad Hronom
3. miesto
Alexandra Zimnýkoval
SZŠ Mercury
Zadunajská cesta 27
Bratislava

4. ročník

1. miesto
Laura Michalková
ZŠ s MŠ
Dostojevského 2616/25
Poprad
2. miesto
Viki Lajtarová
Základná škola
J. Švermu 6
Michalovce
3. miesto
Nella Petríková
Základná škola
Pri Podlužianke 6
Levice

Definitívne poradie výtvarných prác žiakov bolo zostavené na základe počtu lajkov
na Facebooku RAABE ku dňu 16. 5. 2022 o 12:00:00 hodine.
Hlasy udelené prácam po tomto termíne neboli (v súlade s pravidlami súťaže)
započítané do celkového súčtu hlasov.


Ocenenie pre školy

  Škola Mesto
1. Základná škola Komenského 3, Bernolákovo
2. Základná škola sv. Andreja Svorada Skalité 729, Skalité
3. Základná škola Gelnica Hlavná 121, Gelnica

Ocenenie pre školy bolo udelené na základe náhodného žrebu
(v súlade s pravidlami súťaže) zo všetkých škôl, ktoré do súťaže zaslali svoje príspevky.


Ocenenie pre špeciálne školy

1. miesto
Sebastián Kováč
Základná škola s materskou školou
Bzovík 136
Bzovík
2. miesto
Nikolas Takács
Spojená škola internátna
Z. Nejedlého 14
Levice
3. miesto
Kristián Karvai
Spojená škola internátna
Červeňová 42
Nitra

Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa zapojili do súťaže.
Víťazom srdečne gratulujeme!

Partneri

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
 
ACER
 
STIEFEL EUROCART
 
STONOZKA
 
STABILO
 
TATRAN
 
ALBATROS
 
WACHUMBA
 
COLIBRI