2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
anička16
školský špeciálny pedagóg

Dobrý deň p. Pavlíková, prosím o radu:

Od 1.1.2021 k nastúpil zamestnanec, ktorý má ukončene vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Do 31. 12. 2020 pracoval ako pedagogický asistent, má ukončené adaptačné vzdelávanie v kategórií pedagogický zamestnanec.
Zamestnanec k nám nastúpil ako školský špeciálny pedagóg, má ukončenú špeciálnu pedagogiku. Prosím o radu, či je potrebné absolvovať adaptačné vzdelávanie, nakoľko od 1.9.2019 patrí špeciálny pedagóg do kategórie pedagogických zamestnancov a nie odborných zamestnancov.
Môžeme zaradiť zamestnanca ako samostatný špeciálny pedagóg, alebo začínajúci špeciálny pedagóg a je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg

Ak Váš zamestnanec úspešne absolvoval adaptačné vzdelávanie, nie je povinný ho absolvovať opakovane. Pri zaraďovaní do kariérového stupňa treba posúdiť plnenie kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8, hlavne či sa vyžaduje päť rokov činnosti v špeciálnom školstve. Pretože špeciálna pedagogika široký pojem.