Učiteľ nie je Google³ – bohatý program aj pre materinky

26.04.2016
Prevádzka školy
Vzdelávanie a výchova

Keď sa hovorí o školstve, spravidla sa tým myslia základné a stredné školy. Keď sa hovorí o zvyšovaní platov, myslí sa tým zvyšovanie platov učiteľov v základných školách. Na materské školy sa často akoby zabúdalo. My v RAABE myslíme na materinky aj pri organizovaní našich odborných konferencií.

5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov, ktoré na Slovensku organizuje odborné nakladateľstvo RAABE spolu so svojimi partnermi, sa bude tento rok konať 9. – 10. júna 2016 v Hoteli SENEC v Senci. Účastníkom konferencie prinesie dvojdňový maratón prednášok, seminárov, workshopov, okrúhlych stolov, moderovanú diskusiu, a tento rok v premiére dokonca aj tréningy a koučingovú zónu.

"Konferencia je určená všetkým pedagógom, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si nájde každý to svoje: ako riaditeľ či zástupca základnej a strednej školy, učiteľ matematiky, techniky, rovnako tak aj riaditelia a učiteľky v materských školách. A aj pre materinky tento rok na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme, chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.
 

Z TÉM ŠPECIÁLNE PRE MATERSKÉ ŠKOLY VYBERÁME:

 

zoldosova

Veda a technika hrou v materskej škole
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
Cieľom workshopu bude objasnenie problematiky rozvoja prírodovednej a technickej gramotnosti na konkrétnych príkladoch aktivít aplikovateľných do materskej školy v rámci požiadaviek inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy.
Bodis Vicenova Malí výskumníci – rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v MŠ
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.; RNDr. Helena Vicenová, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
Spoločne s predškolákmi v chemickom laboratóriu ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava objavujeme, skúmame a tešíme sa... V príspevku ponúkame metodické postupy uskutočnených aktivít a ďalšie inšpirácie využiteľné v MŠ po prispôsobení na konkrétne podmienky aj v základnej a špeciálnej škole.
Palugova

Pupala

"Deti bez hraníc" – škôlkari a iné kultúry
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., Mgr. Bronislava Palugová, MŠ Cabanova, BA - Dúbravka
Prezentácia realizovaného projektu s názvom „Deti bez hraníc", zameraného na sprostredkovanie vzdialených kultúr deťom predškolského veku; analýza detských skúseností, postojov a reakcií na problematiku vzdialených kultúr; prezentácia fotodokumentácie a videodokumentácie realizovaných aktivít v rámci projektu.
Kascak Správne, nesprávne, alebo inak? Rozmanitosť učebných procesov v evalvácii v materských školách
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
V ostatnej správe OECD je slovenské školstvo kritizované za jednostranné uplatňovanie externých evaluácií na úkor vnútornej evaluácie učenia žiakov. Na príklade predškolského vzdelávania budú prezentované možnosti nových spôsobov evaluácie učenia detí predškolského veku.
Tesar Multikulturalizmus a interkulturalizmus – čo sa môžeme naučiť od malých detí?
Dr. Marek Tesar, PhD., MA, TTC, The University of Auckland, New Zealand
Multikulturalizmus a interkulturalizmus sú vnímané ako dve základné podmienky našej súčasnej spoločnosti. Krajiny rozvíjajú politiku a stratégie, aby nás previedli týmito meniacimi sa časmi, avšak len z pohľadu dospelých. Hlavný referát sa bude zaoberať tým, čo sa môžeme dozvedieť o týchto pojmoch od detí a z ich skúseností a pohľadov, ktoré často neberieme vážne.
Ozvoldova  Bádateľské aktivity v materskej škole
doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Cieľom seminára je ukázať, ako možno využiť záľubu detí hrať sa s PC, ipadom, notebookom, alebo smartfónom na „objavné" experimentovanie. Ukážeme si, ako využiť reálne experimentovanie (v triede/v prírode) v kombinácii s interaktívnymi simuláciami reálnych dejov okolo nás, s ktorými sa deti bežne stretávajú.

 

Viac informácií o podujatí nájdete TU.

Prihláste sa ešte dnes! Už len do konca apríla 2016 môžete získať dvojdňový vstup na konferenciu spolu s večerným programom, s 50 % zľavou!

NEPREMEŠKAJTE JU A PRIHLÁSTE SA HNEĎ!


Partneri konferencie

Partneri
Plejsy Interaktívna trieda Bystrina Slniečko
Kvetinárstvo Orchidea Vernier PMSDelta EduJobs
  CK Školní zájezdy EXPOL PEDAGOGIKA Scholaris   ICF
Mediálni partneri
Rozhlas a televízia Slovenska Rádio Slovensko Rádio Regina
TASR Školský servis Fond na podporu vzdelávania Dnešná škola
www.rodinka.sk Predškolská výchova Rodina a škola DenníkN
 Učiteľské noviny  Učiteľské noviny  Učiteľské noviny
 Pravda  Hospodárske noviny
Zvýhodnené ubytovanie ponúkajú
Zátoka Delfín Sun Koliba Senec

 

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte