Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Súkromný školský internát
Termín nástupu: 
štvrtok, september 1, 2022
Miesto výkonu práce: 
Sabinovská 2
Mesto: 
Sabinovská 2, Prešov
Rozsah úväzku: 
100%
Adresa školy alebo zariadenia: 
Súkromný školský internát, Sabinovská 2, 08001 Prešov
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
Pomocný vychovávateľ, nočné príplatky.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
PhDr. Eva Ondríková, PhD., MBA., LL.M
Telefónne číslo: 
0517718547
E-mailová adresa: