Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s materskou školou
Termín nástupu: 
streda, Február 1, 2023
Miesto výkonu práce: 
Riazanská 75
Mesto: 
Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
320
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Stredné vzdelanie (vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania) a povinnosť počas trvania pracovnej zmluvy absolvovať vzdelávanie pre pomocných vychovávateľov. Vzdelávanie je hradené z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.
Ďalšie požiadavky: 
Jedná sa o nepedagogickú pracovnú pozíciu vykonávanú pomocným vychovávateľom. Program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pomocný vychovávateľ bude podľa pokynov učiteľov materskej školy (MŠ Letná) pomáhať pri: - adaptácii detí na prostredie materskej školy, - komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami, - prekonávaní jazykových bariér, - prekonávaní architektonických bariér, - činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok), - obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok, - zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu vonku a pri napr. sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými dopravnými prostriedkami, - udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania, - iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho programu Kontaktovať budeme vybraných záujemcov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Veronika Macháčová
Telefónne číslo: 
+421903761016
E-mailová adresa: