Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola Jána Amosa Komenského
Termín nástupu: 
pondelok, september 20, 2021
Miesto výkonu práce: 
Nová cesta 9
Mesto: 
Nová cesta 9, Tvrdošovce
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
289
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, 94110 Tvrdošovce
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Jana Micsinaiová
Telefónne číslo: 
+421356492512
E-mailová adresa: