Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola
Termín nástupu: 
utorok, Február 1, 2022
Miesto výkonu práce: 
J.Braneckého 129/13
Mesto: 
J.Braneckého 129/13, Trenčianska Teplá
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
120
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola, J.Braneckého 129/13, 91401 Trenčianska Teplá
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
ukončené stredoškolské vzdelanie
Ďalšie požiadavky: 
Hľadáme dvoch pomocných vychovávateľov ako nepedagogických zamestnancov na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Svoje životopisy posielajte na mail materskaskolatrencianskatepla@gmail.com
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Marianna Tomeková
Telefónne číslo: 
0903 605 366