Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Robotnícka 25
Mesto: 
Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
186
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Robotnícka 25, 95301 Zlaté Moravce
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
Do tímu Novoškoly hľadáme tvorivého učiteľa/učiteľku, ktorého vzdelávanie detí napĺňa, má rád/rada výzvy a každodennú prácu s deťmi. Je skúsený/skúsená, dokáže samostatne viesť vzdelávanie a sprevádzať deti kreatívne a inovatívne. Kto sme? Novoškola je súčasťou tradičnej Základnej školy. Sme pedagógovia, nadšenci a realizátori projektu inovatívneho vzdelávania detí rešpektujúcou, hravou a udržateľnou formou. V Novoškole sa deti učia pomocou zážitkového učenia, metódy Montessori pedagogiky a blokovej výučby. Našim cieľom je vzdelávať deti tak, aby bola podporovaná ich prirodzená túžba spoznávať. Staviame na rešpektujúcom postoji a sprevádzaní detí počas vzdelávacieho procesu. Vedieme deti k láske k prírode a učíme ich starať sa o seba a o prírodu ako naše najväčšie bohatstvá.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Alena Szokolová
Telefónne číslo: 
0908 413 673
E-mailová adresa: