Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná priemyselná škola
Termín nástupu: 
piatok, september 1, 2023
Miesto výkonu práce: 
Obrancov mieru 343/1
Mesto: 
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
577
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 01841 Dubnica nad Váhom
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Mechatronika
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. - možnosť služobného bytu Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo na e-mail: michal.janco@spsdub.sk Ďalšie informácie telefonicky: 042 / 442 12 89, 0901 918 471
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ing. Michal Jančo
Telefónne číslo: 
+421 901 918 471
E-mailová adresa: