Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, september 2, 2019
Miesto výkonu práce: 
Žitavská 1
Mesto: 
Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa
Rozsah úväzku: 
75%
Počet študentov školy: 
393
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Žitavská 1, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
žiadosť o prijatie do zamestnania - profesijný životopis - doklad o vzdelaní - súhlas so spracovaním osobným údajov. Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
RNDr. Jana Weisová
Telefónne číslo: 
02/45241167
E-mailová adresa: