OTÁZKA MESIACA - September 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca júl a august:

Kedy nadobudla účinnosť posledná novela zákona 355/2007 Z.z.? 01.12.2017

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou Otázky mesiaca za júl a august sa stáva Katarína L. Blahoželáme! Výhercov vždy kontaktujeme na zadanú e-mailovú adresu. 

Pripravená je už otázka na september, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na september:

V ktorom diele nájdete pracovné listy a aktivity pre deti materských škôl vyžadujúcich si zvýšenú starostlivosť, napr. z dôvodu nadania?

  • Kuliferdo
  • Evaluácia v materskej škole
  • Náročné dieťa

Výhra na september: 

ČINNOSTI SO ŽIVOČÍCHMI V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Nový štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole odporúča učiteľkám v MŠ voliť také podnety, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúsenosť s reálnymi javmi a situáciami v prírode.V tomto duchu sa k vám dostáva brožúra, ktorou chceme prispieť a pomôcť vám s rozvíjaním prírodovedného vzdelávania detí v materskej škole.

Popis

 

Priali by sme si, aby činnosti so živočíchmi neboli v praxi materských škôl na Slovensku len občasnou aktivitou. Mali by byť trvalou a celkom bežnou súčasťou života našich škôlkarov.
Brožúra ozrejmuje cieľové zameranie prírodovedného vzdelávania v materskej škole. Prináša základné metódy a formy práce v tejto oblasti. Upozorňuje na základné legislatívne kroky, ktoré je potrebné zabezpečiť pri práci so živočíchmi v materskej škole.

 

 

Odpovedzte na súťažnú otázku

V ktorom diele nájdete pracovné listy a aktivity pre deti materských škôl vyžadujúcich si zvýšenú starostlivosť, napr. z dôvodu nadania?